JOS SUOMALAISET KIERRÄTTÄISIVÄT JÄTTEISTÄÄN VAIKKA PUOLET, SYNTYISI YLI 10 000 UUTTA TYÖPAIKKAA

L&T:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen painopiste on kiertotaloutta edistävän lainsäädännön ja ohjauskeinojen luomisessa. Uskomme, että kiertotaloudella ja tehokkaammalla resurssien käytöllä syntyy uutta kasvua ja uusia työpaikkoja sekä parannetaan Euroopan kilpailukykyä.

Kiertotaloudessa jätettä ei synny enää lainkaan ja materiaalien kierrätettävyys otetaan huomioon jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Jätteen poltto tai kaatopaikalle vienti ovat viimeisiä keinoja sen käsittelylle.

Kiertotaloudessa fyysiset, omistetut tuotteet korvautuvat erilaisilla palveluilla, kuten esimerkiksi vuokraamisella ja lainaamisella. Myös kiinteistöt suunnitellaan ja rakennetaan niin, että niiden elinkaari on pitkä ja ne ovat kestäviä, energiatehokkaita, terveitä ja muunneltavia.

 


 

SUOMESSA TARVITAAN KIIREISESTI TOIMENPITEITÄ KIERRÄTYKSEN LISÄÄMISEKSI

EU:n komission tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja jätteiden kierrätystä jäsenvaltioissaan. Joulukuussa 2015 julkaisemassaan kiertotalouspaketissa EU esittää yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamista portaittain 65 prosenttiin ja pakkausjätteissä 70 prosenttiin seuraavan 15 vuoden aikana.

Päästäkseen näihin tavoitteisiin Suomen on  mietittävä jatkuvasti  keinoja kierrätyksen lisäämiseksi. Meillä jätteet ovat ohjautuneet kaatopaikoilta suuremmaksi osaksi polttoon kierrätyksen sijasta. Viimeisimmän jätetilaston ​mukaan kierrätyksen osuus oli vuonna 2015 noin 40 prosenttia. 

Jotta kierrätystä saataisiin edelleen kasvatettua, näkemyksemme mukaan se tarkoittaa sitä, että laajat kunnalliset yksinoikeudet jätteisiin tulee purkaa ja kuluttajien valinnanvapauksia kasvattaa. Jätteiden lajittelusta ja kierrättämisestä pitää tehdä mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, jätteen polttoa tulee rajoittaa ja kierrätykseen kannustaa ohjauskeinoin.

KIERTOTALOUDELLA KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ

Euroopan Komissio ennakoi, että kiertotalouden avulla eurooppalaiset yritykset pystyvät saavuttamaan merkittäviä säästöjä ja luomaan yli puoli miljoonaa uutta työpaikkaa vähentäen samalla merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Sitran arvion mukaan Suomessa kiertotalouden vuosittaiset taloudelliset hyödyt voisivat olla jopa 2,5 miljardia vuoteen 2030 mennessä.

Myös Suomen hallitus on valinnut kiertotalouden yhdeksi hallitusohjelman kärkihankkeekseen, jolla tavoitellaan edelläkävijyyttä ja pyritään luomaan kestävää kasvua ja uusia työpaikkoja.


​​