Vahvaa verkostoitumista

L&T osallistuu liiketoimintaedellytystensä kehittämiseen keskeisten edunvalvontajärjestöjen kautta niin Suomessa ja muissa toimintamaissaan kuin EU-tasollakin. Yhteensä L&T kuuluu lähes sataan paikalliseen, alueelliseen, valtakunnalliseen tai EU-tasoiseen edunvalvontajärjestöön. 

Osallistumme hallitustasolla tai työryhmissä muun muassa seuraavien edunvalvontajärjestöjen toimintaan:

• YTP, Ympäristöteollisuus ja -palvelut ry​

​​• ALT, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

 Kiinteistötyönantajat ry 

​• Bioenergia ry

​• Kemianteollisuus ry​

​• Elinkeinoelämän keskusliitto

• Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry

• FEAD, Federation of Waste Management and Environmental Services​

​​• ​​Association for​ Waste recycling (AWR) in Russia​

BIR, Bureau of International Recycling, paper division

ERPA, European Recovered Paper Association

Lisäksi osallistumme aktiivisesti muun muassa seuraaviin vastuullista liiketoimintaa tai materiaali- ja energiatehokkuutta edistäviin ohjelmiin, hankkeisiin ja verkostoihin:​

• Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
      • Kiertotalouden tiekartta ja siitä johdetut projektit

CLC, Climate Leadership Council​
      • Kierto- ja biotalouteen liittyvät työryhmät

• VTT
       • Kiertotaloutta edistävä AARRE-tutkimushanke