ON HELPPOA MUUTTAA KETSUPPIPULLO POLTTOAINEEKSI TAI SÄILYKEPURKKI HAARUKAKSI. PALJON VAIKEAMPAA ON MUUTTAA IHMISTEN AJATTELUTAPOJA.

L&T on palveluidensa kautta näkyvä osa yhteiskuntaamme. Sidosryhmämme odottavat meiltä vastuullista toimintaa ja tuottamillamme palveluilla on keskeinen rooli asiakkaidemme vastuullisuuden varmistamisessa.


 

 


 

1. Pidennämme kiinteistöjen käyttöikää
Pidämme huolta asiakkaidemme kiinteistöistä ja opastamme jätteiden lajittelussa. Tarjoamme Joutsenmerkittyä siivouspalvelua, jossa käytetään ympäristömerkittyjä välineitä ja puhdistusaineita. 

2. Luomme hyviä työskentelyolosuhteita ja autamme säästämään energiaa
Säädämme asiakkaidemme kiinteistöt tukemaan hyviä työskentelyolosuhteita ja samalla autamme säästämään energiaa.

3. Pidämme Suomen pyörät pyörimässä
Ulkoistamalla meille tukipalvelunsa asiakkaamme pystyvät keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa. Me mahdollistamme sen huolehtimalla tukipalveluista ympäristöystävällisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

4. Kuljetamme jätteet uudelleenhyödynnettäviksi
Omia ympäristövaikutuksiamme vähennämme esimerkiksi ajoreittejä tehostamalla ja ajotapaa kehittämällä.

5. Jalostamme jätteet hyötykäyttöön etusijajärjestyksen mukaisesti
Yli puolet asiakkaidemme jätteistä pystytään kierrättämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi ja 92 prosenttia hyödyntämään muuten. Omien kierrätyslaitostemme materiaalitehokkuus on 98 prosenttia.

6. Toimitamme uusioraaka-aineet teollisuuden käyttöön ja vähennämme päästöjä
Teollisuusasiakkaamme korvaavat neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla tai fossiilisia polttoaineita bio- ja kierrätyspolttoaineilla. Näin onnistuimme yhdessä vähentämään Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 1,1 miljoonalla CO2-tonnilla vuonna 2015.

7. Haluamme tukea työurien pidentymistä
Tavoitteenamme on vakiinnuttaa L&T:läisten keskimääräinen eläköitymisikä 63 ikävuoteen vuoteen 2018 mennessä ja nostaa se 65 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä.

8. Huolehdimme henkilöstöstämme
Panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen, mikä on kantanut hedelmää: tuoreimman henkilöstökyselymme mukaan 74 % suosittelisi L&T:tä työnantajana, sairauspoissaoloprosenttimme on laskenut 5,2:een ja olemme viime vuosina onnistuneet pudottamaan Suomessa tapaturmataajuuden kolmessa vuodessa kolmasosaan. 

9. Luomme paikallista hyvinvointia
Olemme toimintapaikkakunnillamme merkittävä työllistäjä ja investoija sekä palveluiden ja tuotteiden ostaja. Edellytämme myös alihankkijoiltamme hyviä ja luotettavia toimintatapoja sekä toimitusvarmuutta.

10. Kehitämme asiakkaidemme toimintaa
Asiantuntijamme auttavat asiakasyrityksiämme toimimaan ympäristöystävällisemmin sekä säästämään energiaa ja raaka-aineita.

11. Vahvistamme kiertotalouden toimintaedellytyksiä
Pyrimme rakentavaan yhteistyöhön ja jatkuvaan vuoropuheluun päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmiemme kanssa kiertotalouden toimintaedellytysten turvaamiseksi.