Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Katse tulevaisuuteen

​​

Viime vuosi oli L&T:llä tapahtumarikas ja monella mittarilla hyvä vuosi, mutta myös raskas ja haastavakin. Hankalasta markkinatilanteesta huolimatta onnistuimme tekemään hyvän tuloksen, sairauspoissaolot alenivat merkittävästi, asiakastyytyväisyys parani ja saavutimme hienoja tuloksia uudistumisen rintamalla. 

Ilman ammattitaitoista ja palveluhenkistä porukkaamme nämä tulokset eivät olisi olleet mahdollisia. Haluankin lämpimästi kiittää L&T:läisiä hyvästä työstä vuonna 2016.​

Muutosmatkalla tarvitaan jo​ustavuutta ja ketteryyttä

Vuosi 2016 oli monessa mielessä muutaman edellisen vuoden kaltainen. Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja tahti on entisestään kiihtymässä. Vaikka pieniä elpymisen merkkejä on ilmassa, talouden toipuminen tulee kestämään pitkään, jolloin kasvun aikaansaamiseksi pitää löytää uusia ideoita, jotka korvaavat vanhat ja perinteiset. Tällaiset olosuhteet kiihdyttävät edelleen uudistumisen merkitystä ja tärkeyttä kaikissa liiketoiminnoissamme. 

Kun toimintaympäristö on yhä vaikeammin ennustettavaa, meidän on kyettävä joustavasti sopeutumaan käynnissä olevaan muutokseen. Kävimme loppuvuodesta yhteistoimintaneuvottelut, joissa tehtiin tärkeitä korjausliikkeitä saadaksemme päätöksentekoon lisää nopeutta ja ketteryyttä. Konserni- ja toimialarakenteita selkeytettiin, päätöksentekoa siirrettiin liiketoiminnoille ja lisättiin panostuksia liiketoiminnan uudistamiseen.  

Monella mitt​arilla hyvä vuosi

Toiminnan turvallisuuden ja työkyvyn jatkuva parantaminen ovat meille tärkeitä tavoitteita. Tapaturmataajuuden osalta otimme usean menestyksekkään vuoden jälkeen pientä takapakkia, mutta uskon, että pääsemme takaisin oikealle uralle ryhtiliikkeen myötä. Erityisen iloinen olen siitä, että vuonna 2016 sairauspoissaolot alenivat merkittävästi ja keskimääräinen eläköitymisikämme nousi 63,8 vuoteen.

Kaksi asiaa, joita ei voi arvottaa toista enempää: asiakastyytyväisyys ja työturvallisuus. 
Tärkeintä on, että ne ovat molemmat erinomaisia. 

​Liiketoimintamme uudistuminen jatkui kiivaana ja saimme sillä rintamalla hienoja tuloksia aikaiseksi: Uudet digitaaliset palvelut saivat hyvän vastaanoton, Hävikkimestari-palvelumme palkittiin Helsingin Ilmastokumppaneiden toimesta ja ajotavan seurannastamme saimme Vuoden IoT- palkinnon.

Asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksi parani viime vuoteen verrattuna ja myös reklamaatioiden määrä kääntyi laskuun. Loppuvuodesta saimme merkittäviä uusia palvelusopimuksia, jotka auttavat meitä vuoden 2017 kasvutavoitteissa.

Histori​an suurin toimintamallin muutos meneillään 

Tuloskunnon ylläpitäminen vaatii meiltä edelleen ponnisteluja tuottavuuden parantamiseksi. Vuonna 2016 jatkoimme johdonmukaisesti tuottavuuden parantamiseen tähtäävien strategisten kehitysohjelmiemme toimeenpanoa. 

Vuonna 2017 pääsemme toden teolla jalkauttamaan yhtiömme historian suurinta toimintamallin muutosta ja samalla otamme valtakunnallisesti käyttöön Kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän niin kiinteistöhuollossa kuin siivouksessakin. Tämä tulee näkymään henkilöstöllemme ja asiakkaillemme entistä tasalaatuisempana palveluna ja suunnitelmallisempana tekemisenä.

Asiakas- ja henkilöstökokem​us nostettu strategian ytimeen

Tuottavuustalkoissa hyvän fiiliksen ylläpitäminen on erityisen tärkeää, asiakasta unohtamatta.

Tyytyväiset asiakkaat varmistavat menestyksemme jatkossa, minkä vuoksi olemme nostaneet asiakaskokemuksen strategiamme ytimeen. Kehitämme asiakaskokemustamme kuuntelemalla asiakkaidemme tarpeita entistä paremmin ja panostamalla arjessa tapahtuvaan kehitykseen. Sovimme henkilöstömme kanssa konkreettiset ja mitattavat  asiakaslupaukset ja teemme sen, minkä lupaamme. Vuonna 2017 tarkastelemme myös strategiaamme asiakkaidemme silmin ja eri asiakassegmenttien kautta.

Koska hyvä asiakaskokemus syntyy hyvän henkilöstökokemuksen kautta, olemme linkittäneet henkilöstökokemuksen parantamisen tiiviiksi osaksi asiakaskokemuksen kehittämistä. 

Henkilöstön vire ja hyvän työfiiliksen ylläpitäminen edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä esimiestyön, yhteisöllisyyden ja luottamuksen kehittämiseksi. Olemme ottaneet henkilöstömme vahvasti mukaan asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittämistalkoisiin. Työ jatkuu valtakunnallisella Virettämö-työpajakiertueella, johon kutsumme mukaan laajan joukon L&T:läisiä.

Vähemmän on en​emmän

Pitkän aikajänteen tarkastelussa materiaali-,  energia- ja kustannustehokkuusvaatimukset kasvavat entisestään, mikä lisää palvelujemme kysyntää. Siirtyminen bio- ja kiertotalouteen kiihdyttää uusiutuvan bioenergian ja uusioraaka-aineiden kysyntää, mutta ennen kaikkea  synnyttää runsaasti uusia palvelumahdollisuuksia. Näillä kasvavilla markkinoilla haluamme olla vahvasti mukana. L&T on bio- ja kiertotalouden mahdollistaja ja meidän tehtävämme on auttaa asiakkaitamme uudistamaan toimintaansa kasvavien vaatimusten mukaisiksi. 

Toimintaympäristön muutoksessa avaimet ovat omissa käsissämme. Nyt ratkaisevaa on, että saamme strategiamme elämään niin, että asiakkaat sen huomaavat. Uskon tähän porukkaan ja  kykyymme toteuttaa suunnitelmat. Meidän tehtävämme yhtiön johdossa on luoda edellytykset näiden suunnitelmien toteuttamiselle ja näyttää kirkas yhteinen suunta.


Pekka Ojanpää
Toimitusjohtaja​​​​​​​​​​​​