Toimitusketju ympäristövaikutusten vähentäjänä

Edellytämme koko toimitusketjumme noudattavan lakeja, sopimuksia ja työehtoja sekä täyttävän vastuullisuusvaatimuksemme liittyen ympäristövastuuseen, palveluntoimittajien toimitusketjun vastuullisuuteen, laatuun ja työturvallisuuteen. Toimittajien valinnassa painotamme toiminnan luotettavuutta, eettisiä ja ympäristöön liittyviä periaatteita sekä palvelun tai tuotteen laatua ja kustannustehokkuutta, joiden kaikkien on täytettävä tiukat vaatimuksemme. 

Uuden sopimustoimittajan yhteistyö kanssamme voi alkaa vasta sen jälkeen, kun toimittaja on vastannut itsearviointikyselyyn ja jonka perusteella teemme ratkaisun yhteistyön aloittamisesta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteistä.

Kehitimme toimittaja-arviointip​rosessia

Vuonna 2016 kehitimme toimittaja-arviointiprosessiamme edelleen yritysvastuuohjelmaamme liittyen. 

 

 • Uudistimme sopimustoimittajien itsearviointi- ja auditointikäytäntöjä siten, että määrittelimme arvioinnille kriittiset pisteet sekä auditoitavien toimittajien valintaperusteet.
 • Vuonna 2016 kaikki uudet sopimustoimittajamme tekivät itsearvioinnin. 
 • Asetimme määrälliset tavoitteet toimittajien arviointiin: 100 suurinta toimittajaa itsearvioinnin piiriin, riskiarvioon perustuvat auditoinnit 5-10 toimittajalle vuosittain. 
 • Otimme käyttöön toimittajien uuden luokittelumallin, joka perustuu ostetun palvelun luonteeseen ja materiaalin käyttötarkoitukseen. Kaikista L&T:n toimittajista 98 prosenttia on luokiteltuja toimittajia.
 • Aloitimme myös vastuullisten hankintojen uuden jalkautusmallin vuonna 2016. Liiketoiminnoissa ostovastuulliset henkilöt osallistuvat hankintojen ajankohtaiseen täsmäinfoon ja keskustelutilaisuuteen kvartaaleittain. 

Harmaata taloutta kitkemässä

Vuonna 2016 Tilaajavastuu.fi-palveluun liittyi lisää toimittajia, ja vuoden lopussa 98 prosenttia (2015: 95 %) palveluntuottajistamme kuului palveluun. Jatkossa liittyminen palveluun on yhteistyön aloittamisen ja jatkumisen edellytys.

Vähensimme ympäristövaikutuksiamme

 • Onnistuimme vähentämään kalustomme ympäristövaikutuksia muun muassa kuljettajien ajotapaa kehittämällä, toimintaamme tehostamalla (kaluston käyttöastetta nostamalla) sekä kaluston kokonaismäärää vähentämällä. Näistä toimenpiteistä voit lukea tarkemmin Ympäristövastuu​-osiosta. 

 • Uusimme raskasta kalustoamme ja korvasimme vanhimpia ajoneuvoja uudemmalla Euro 6 -päästöluokan kalustolla, joka aiheuttaa vähemmän päästöjä.  Vuonna 2016 investoimme kalustoon yhteensä 18 miljoonaa euroa vuonna 2016. Yhteensä meillä oli käytössä 892 (2015: 875) raskaan kaluston ajoneuvoa.​

Raskaan kaluston Euro-moottoriluokat

 

 • 64 prosenttia raskaasta kalustostamme kuului Euro 4 -päästöluokkaan tai uudempaan vuonna 2016 (2015: 59 %). Vähensimme myös kalustomme ympäristövaikutuksia muun muassa kuljettajien ajotapaa kehittämällä, toimintaamme tehostamalla (kaluston käyttöastetta nostamalla) sekä kaluston määrää vähentämällä.​

 • Maakaasu-, bioetanoli ja hybridijäteautoja on käytössämme 2 (2015: 7). Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrä ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan. Tähän on vaikuttanut raskaan kaluston tarjonnan rajallisuus ja veroratkaisut. 

 • Sähköautoja käytössämme oli pakettiautoina 4.  

 • Otimme alkuvuodesta 2017 käyttöön Nesteen jätteistä ja tähteistä valmistaman uusiutuvan dieselin valituissa jäteautoissamme pääkaupunkiseudulla. Sen käytöllä voidaan merkittävästi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä paikallista ilmanlaatua heikentäviä lähipäästöjä. Uusiutuvan dieselin avulla voidaan saavuttaa jopa 90 prosenttia pienemmät kasvihuonepäästöt polttoaineen koko elinkaaren aikana perinteiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.   

 • Tarjoamme asiakkaillemme Joutsenmerkittyä Ekosiivouspalvelua, joka tukee asiakkaidemme ympäristötavoitteiden saavuttamista. Ympäristömerkittyjen (Joutsenmerkki) siivousaineiden osuus käyttämistämme siivousaineista oli 72 prosenttia vuonna 2016 (2015: 82 %).  Aineiden automaattiannostelun ja tehokkaampien siivousmenetelmien vuoksi onnistuimme vähentämään siivousaineiden käyttöä. Ympäristömerkittömien desinfiointiaineiden käyttö pysyi kuitenkin samalla tasolla, minkä vuoksi ympäristömerkittyjen aineiden osuus laski. Käytämme ympäristömerkittyjä siivousaineita aina, kun aineryhmällä on ympäristömerkki. Tavoitteena on, että ympäristömerkittyjen siivousaineiden osuus olisi jatkossa vähintään 80 prosenttia.  

Hankinnat painottuvat ​kotimaahan 

Vuonna 2016 L&T:llä oli Suomessa noin 5 000 (2015: 4 800) sellaista aine-, tavaran- ja palveluntoimittajaa, joilta tehdyt kokonaisostot ylittävät 1 000 euroa vuoden aikana. Aine-, tavara- ja palveluostot olivat kokonaisuudessaan 256 miljoonaa euroa (2015: 247 miljoonaa euroa). Kierrätysliiketoiminnan laajeneminen tarvikeostoissa ja palveluostojen lisääntyminen nostivat ostojemme kokonaismäärää. 

Suomessa ostoista 94,7 prosenttia (2015: 94,9 %) tehtiin kotimaassa toimivilta yrityksiltä ja 5,3 prosenttia (2015: 5,1 %) muista EU-maista. EU:n ulkopuolelta ei käytännössä tehty ostoja (0,02 %). 

Ostojen jakautuminen maittain

 
 
 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.