Monimuotoinen L&T - henkilöstö lukuina

Henkilöstömme monipuolisuudesta kertovat laaja ikäjakauma ja yli 80 eri kansallisuutta. Yhteensä henkilöstöstämme 16 prosenttia on ulkomaalaistaustaista.

Vuonna 2016 työllistimme noin 8000 työntekijää Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. Rekrytoimme vuosittain noin 2000 työntekijää Suomessa, mukaan lukien noin tuhat kesätyöntekijää. 

Hyvän työvoiman saanti on muodostumassa entistä haastavammaksi erityisesti kasvukeskuksissa. Työvoiman saatavuuden varmistaminen on henkilövaltaisella alalla kriittinen menestystekijä. Siihen vaikutetaan vaihtuvuutta pienentämällä, ammattiryhmäkohtaisilla kohdennetuilla toimenpiteillä sekä työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ryhmien aktivoinnilla. Vaihtuvuus on hyvin erilaista eri ammattiryhmissä:

  • Kiinteistöpalvelut 35,8 %​ 
  • Teollisuuspalvelut 14,6 % 
  • Ympäristöpalvelut 8,6 %
  • Toimihenkilöt 15,8 % 

Vuoden 2016 aikana kävimme 58 yhteistoimintaneuvottelua, joiden seurauksena irtisanottiin 133 henkilöä. Irtisanotuista 51 oli toimihenkilöitä ja 82 työntekijöitä. Lisäksi yt-neuvottelujen seurauksena lomautettiin kuusi henkilöä. Isoissa yt-neuvotteluissa syynä oli tappiollinen ja kannattamaton toiminta.

Edistäm​me monimuotoisuutta

Haluamme edistää monimuotoisuutta ja maahanmuuttajien työllistymistä. Olemme pyrkineet aktiivisesti edistämään turvapaikkaan oikeutettujen pakolaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan tarjoamalla heille työmahdollisuuksia uudenlaisella kotouttamiskoulutuksella. Projekti on osa työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää hanketta, jossa on mukana useita työnantajia sekä instituutiosijoittajia. Uudessa mallissa perinteiseen kotouttamiskoulutukseen yhdistetään ammatillinen koulutus. Suomen valtiolla on ollut uuden toimintamallin käynnistämisessä haasteita, minkä vuoksi koulutusta ei ole päästy aloittamaan yrityksistä huolimatta. 

Projektin rinnalla L&T on kartoittanut vaihtoehtoisia tapoja, joilla voitaisiin edistää maahanmuuttajien työllistämistä, koska meillä on työpaikkoja, joita ei ole onnistuttu kantaväestön keskuudesta täyttämään.

 

 Henkilöstölukuja

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.


Henkilöstön jakautuminen toimintamaittain


Henkilöstön ikäjakauma


​​
​​