Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Sidosryhmämme odottavat vastuullista toimintaa ja aktiivista vuorovaikutusta

Vuonna 2016 teetimme kattavan sidosryhmätutkimuksen, johon vastasi 1 000 tärkeimpien sidosryhmiemme (nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat, oma henkilöstö, potentiaaliset työntekijät, sijoittajat, valtakunnalliset ja alueelliset päättäjät sekä media) edustajaa. Tutkimus tehtiin nyt toista kertaa ja pystyimme vertailemaan tuloksia kaksi vuotta sitten tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

Keskeise​t tulokset:

  • L&T:n kokonaismaine ja sidosryhmätuki ovat hieman heikentyneet viimeisen kahden vuoden aikana, mutta ne ovat edelleen kohtuullisen hyvällä tasolla. 

  • Tuki on vahvinta oman henkilöstön ja sijoittajien keskuudessa.

  • Heikennystä on tapahtunut jonkin verran asiakkaiden ja oman henkilöstön osalta, mutta samalla yhtiömme maine ja sidosryhmätuki ovat vahvistuneet päättäjien ja median keskuudessa.

  • Sidosryhmämme kokevat L&T:n vastuulliseksi yritykseksi, joka toimii oikein ja huomioi toiminnassaan yhteiskunnan ja ympäristön. Lisäksi L&T:n koetaan olevan kannattava ja taloudellisesti vakaa yritys. Myös työntekijöidemme ammattitaito saa kiitosta ja yhtiömme työnantajakuva on kehittynyt hyvään suuntaan.

  • Jatkossa sidosryhmämme odottavat meidän edelleen panostavan vahvasti vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen ja kierrätysyhteiskunnan rakentamiseen sekä hyvään taloudelliseen kehitykseen. Lisäksi meidän tulee olla hyvä työnantaja ja innovatiivinen palveluiden kehittäjä. Jatkossa meiltä toivotaan edelleen aktiivisempaa vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa.  

Mitä teemme tul​osten pohjalta?

  • Tutkimustulosten pohjalta olemme rakentaneet sidosryhmäkohtaiset suunnitelmat, joiden etenemistä seurataan osana yhtiömme vastuullisuuden johtamista.  

  • Tulevina vuosina panostamme erityisesti asiakaskokemuksen ja oman henkilöstömme vireen parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin sekä vuorovaikutuksen kehittämiseen.

  • Lisäämme maltillisesti panostuksia työnantajakuvaan ja kutsumme yhä suuremman joukon L&T:läisiä mukaan työntekijälähettiläiksi kertomaan, millaista työskentely L&T:llä on.

  • Jatkamme edelleen vastuullisuuden kehittämistä ja tapaamme säännöllisesti sijoittajia, päättäjiä ja tiedotusvälineiden toimittajia.

Merkittävimmät sidosryhmämme sekä sidosryhmävuorovaikutuksen muodot vuonna 2016 

​Sidosryhmä

Kuvaus vuorovaikutuksesta vuonna 2016

Asiakkaat

Toteutimme Suomessa kaksi suositteluhalukkuutta mittaavaa asiakaskyselyä, joiden avulla saimme yli 5 000 arviota toiminnastamme.  Tuloksia hyödynsimme yhtiö-, toimiala-, palvelulinja- ja yksikkökohtaisesti asiakastyytyväisyyden parantamisessa.  

Lisäksi teimme yli 50 asiakaskohtaista tyytyväisyyskyselyä, jotka antoivat meille arvokasta tietoa päivittäisen työmme onnistumisesta. 

Käynnistimme työn asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Tähän liittyen teimme 26 syvähaastattelua asiakasymmärryksemme lisäämiseksi.

Järjestimme ympäristöhuollon ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyviä Ympäristöakatemia-koulutuksia yhteensä 337 asiakkaallemme ja lisäksi  koulutimme noin 2 500 asiakasyritystemme työntekijää sähköisten verkkokoulutusten avulla.

​Oma henkilöstö

Henkilöstön ammatillista kehittymistä tuemme työssäoppimisen, urapolkujen, tehtäväkiertojen ja koulutusten avulla. Esimiesten osaamisesta huolehditaan mm. esimiestyön ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä henkilöstön johtamiseen suuntautuvilla valmennuksilla. Henkilöstön kehittäminen tapahtuu tavoite- ja kehityskeskustelujen pohjalta.

Mittaamme henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisesti ja kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti niistä saamiemme palautteiden perusteella. Henkilöstön edustajia osallistetaan laajasti yhtiön eriasteisiin päätöksentekofoorumeihin ja kehitysohjelmiin.

Palkitsimme Kuukauden työntekijät ja esimiehet kiinteistönhuollossa ja siivous- ja tukipalveluissa sekä käynnistimme loppuvuonna palkitsemisen myös Ympäristöpalveluissa. Palkitsimme yhteensä noin 60 ammattilaista hyvin tehdystä työstä.

Työkyvyn johtamisessa jatkoimme painopisteen siirtämistä ennakoivaan työhön. Kehitimme kokonaisvaltaista riskienhallintaamme sekä jatkoimme Nollapeli-ohjelmaa, joka tähtää entistä turvallisempaan työntekoon. 

Viestimme henkilöstölle intranetin, henkilöstölehti Letin, videojen, uutiskirjeiden, teksti- ja WhatsApp-viestien sekä sisäisten Yammer- ja Facebook-verkostojen avulla.

​Potentiaaliset työntekijät

Kerroimme aktiivisesti L&T:n tarjoamista työmahdollisuuksista sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa. 

Teimme yhteistyötä useiden oppilaitosten kanssa ja osallistuimme työnhakumessuille ja -tapahtumiin. Olimme mukana siistiihommaa.fi:n #kipahommaa16-kuvakisassa. Toteutimme ja julkaisimme uratarinavideoita, joissa L&T:llä työskentelevät kertovat urapoluistaan.

Sijoittajat

Tapasimme sijoittajia ja analyytikoita noin 40 erilaisessa tilaisuudessa, muun muassa seminaareissa, roadshowlla ja yhtiökokouksessa.

Jatkuvasta yhteydenpidosta pääomamarkkinoiden kanssa huolehdimme pörssi- ja lehdistötiedottein sekä www-sivujemme kautta.

Aine-, tavara- ja palveluntoimittajat

Uudistimme sopimustoimittajien itsearviointi- ja auditointikäytäntöjä siten, että määrittelimme arvioinnille kriittiset pisteet sekä auditoitavien toimittajien valintaperusteet.  

Otimme käyttöön toimittajien uuden luokittelumallin.

Aloitimme vastuullisten hankintojen uuden jalkautusmallin.

Järjestöt, edunvalvonta ja yhteistyöhankkeet  

Osallistuimme aktiivisesti elinkeino- ja työmarkkinajärjestöjen toimintaan sekä vastuullista liiketoimintaa, kiertotaloutta ja energiatehokkuutta edistäviin yhteistyöverkostoihin ja tutkimushankkeisiin Suomessa ja EU-tasolla. Vuonna 2016 osallistuimme muun muassa VTT:n järjestämään Hack the Waste -tapahtumaan​ sekä Kemianteollisuuden Kinkkutemppu-hankkeeseen.

Hyväntekeväisyys

Vuonna 2016 jatkoimme edelleen hyvää yhteistyötämme vähävaraisten ja erilaisia kriisejä kohdanneiden lapsiperheiden tukemiseen keskittyneen HOPE-yhdistyksen kanssa. Keräsimme vuoden mittaan omissa toimipaikoissamme käyttökelpoisia vaatteita, urheiluvälineitä ja leluja HOPE:n edelleen jaettavaksi ja autoimme HOPE:n paikallistoimistoja muun muassa lahjoittamalla jätesäkkejä.

Lisäksi teimme pienempiä paikallisia tukilahjoituksia.

Viranomaiset ja poliittiset vaikuttajat

​​​Osallistuimme suoraan ja edunvalvontajärjestöjen kautta hankintalain sekä ympäristölainsäädännön valmisteluun ja soveltamiseen. Tapasimme eduskunnan valiokuntia, eduskuntaryhmiä sekä keskeisiä virkamiehiä. 

Lisäksi esitimme konkreettisia keinoja kiertotalouden ja kierrätyksen edistämiseksi. Paikallisella tasolla annoimme aktiivisesti lausuntoja koskien kunnallisia jätehuoltomääräyksiä sekä jätteen kuljetusjärjestelmiä koskevia kunnallisia päätöksiä.  

​Media

Vastasimme lähes 70 mediayhteydenottoon toimittajien tiedontarpeiden täyttämiseksi tai haastateltavien löytämiseksi.

Julkaisimme noin 20 lehdistötiedotetta sekä järjestimme mediatilaisuuksia ja -tapaamisia.​