Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Yritysvastuuohjelmamme eteneminen vuonna 2016

Olennaisimmat osa-alueet
Tavoitteet 2016 - 2020 Saavutukset vuonna 2016

Vastuullinen liiketoiminta

 

Vastuullinen
tapa toimia
 • Tapa toimia-ohjeistuksen juurruttaminen osaksi liiketoimintaa
 • Verojalanjäljen läpinäkyvä raportointi
 • Ei vakavia vahinkoja tai rikkeitä
 • Kaikki uudet L&T:läiset perehtyivät ohjeisiin
 • Verojalanjälki 156,0 MEUR (2015: 155,0 MEUR)
 • Ei vakavia vahinkoja tai rikkeitä

 • L&T:n palveluiden hiilikädenjäljen mittaaminen
 • Käynnistimme projektin palveluidemme hiilikädenjäljen mittaamiseksi. Projektin tulokset konkretisoituvat vuoden 2017 aikana.

Ympäristövastuu

 

 • L&T:n hallussa olevien jätteiden hyödyntämisaste 95 %
 • Kierrätysasteen nostaminen 55 %:iin
 • Hyödyntämisaste 94 % (2015: 92 %)
 • Kierrätysaste 54 % (2015: 53 %)
 • CO2-päästöjen vähentäminen 25 %:lla verrattuna vuoden 2012 tasoon ja toiminnan volyymiin
 • Toimintamallin rakentaminen kuljetusalihankkijoiden päästöjen todentamiseksi
 • CO2-päästöt vähenivät 21,5 %:lla vuoteen 2012 verrattuna (2015: -19 %)
 • Toimintamalli rakennettu kuljetusalihankkijoiden päästöjen todentamiseksi

Vastuu henkilöstöstä

 

 • Sairauspoissaolot 4,5 %
 • Keskimääräinen eläköitymisikä 64 vuotta
 • Tapaturmataajuus < 10 vuonna 2018
 • Sairauspoissaolot 4,8 % (2015: 5,2 %)
 • Keskimääräinen eläköitymisikä 63,8 vuotta (2015: 63,1)
 • Tapaturmataajuus 15 (2015: 11)
 • Meininki-henkilöstötyytyväisyyskysely säännöllisesti
 • > 80 % omasta henkilöstöstä suosittelisi L&T:tä työnantajana
 • Seuraava kysely tehdään vuonna 2017
 • Maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen
 • Osatyökykyisten työssäjatkamisen tukeminen
 • Edistimme aktiivisesti ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia.

Vastuullinen toimitusketju

 

 • Kattavan toimittaja-arviointiprosessin rakentaminen ja määrällisten tavoitteiden asettaminen vuoden 2016 aikana
 • Tuotantovälineiden ja -aineiden ympäristövaikutusten vähentäminen:
  • > 80 % raskaasta kalustosta kuuluu Euro 4 -päästöluokkaan tai uudempaan
  • Ympäristömerkittyjen siivousaineiden osuus > 80 %
 • Kaikki uudet sopimustoimittajamme tekivät itsearvioinnin. Asetimme määrälliset tavoitteet toimittaja-arvioinneille.
 • 64 % raskaasta kalustostamme kuului Euro 4 -päästöluokkaan tai uudempaan (2015: 59 %).
 • Ympäristömerkittyjen siivousaineiden osuus kaikista käyttämistämme siivousaineista oli 72 % (2015: 82 %). Siivousmenetelmien kehittyessä siivousaineiden kokonaiskäyttö väheni.
Aktiiviset sidosryhmäsuhteet Sidosryhmävuoropuhelu
 • Säännöllinen sidosryhmätuen mittaaminen ja vahvistuminen nimettyjen sidosryhmien osalta
 • Toimenpiteiden ja hankkeiden läpinäkyvä raportointi

 

 • Mittaus tehtiin suunnitellusti. Sidosryhmätuki vahvistui päättäjien ja median osalta, mutta heikkeni jonkin verran asiakkaiden ja oman henkilöstön keskuudessa.

 


 

 • Säännöllinen asiakaskokemuksen mittaaminen ja raportointi
 • Toimenpiteiden ja hankkeiden läpinäkyvä raportointi
 • NSI-mittaus tehtiin 2 kertaa vuoden aikana. Asiakkaiden suositteluhalukkuus nousi mittauksessa.