Säilytimme hyvän kannattavuustason haastavassa markkinatilanteessa ja käynnistimme strategian toimeenpanon

Vuonna 2016 Uusiutuvien energialähteiden liikevaihto laski 6,6 prosenttia ja oli 36,8 miljoonaa euroa (39,4). Liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (2,1​). Liiketoiminnan suhteellinen kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2016 aikana metsäenergian kokonaiskysyntä jatkoi laskuaan vuoden 2013 huipputasosta lämpimien olosuhteiden, metsähakkeella tuotetun sähkön heikon kannattavuuden ja kilpailevien polttoaineiden runsaan tarjonnan johdosta. Metsäenergian kokonaiskysynnän lasku vaikutti myös Uusiutuvien energialähteiden liikevaihdon kehitykseen.


Uusiutuvien energialähteiden strategia keskittyy lyhyellä tähtäimellä kannattavuuden varmistamiseen ja maltilliseen kasvuun. Toimintaympäristö jatkuu haastavana vuonna 2017, mutta kysyntä tulee parantumaan uusien laitosinvestointien myötä tulevina vuosina. Paranevan markkinatilanteen myötä tavoittelemme liiketoiminnan kasvattamista strategiamme mukaisesti. ​

Puhdas energia? Sitähän kasvaa puussa. 
Vähemmän päästöjä, enemmän uusiutuvaa energiaa.

Vuoden 2016 keskeiset toimenpiteet ja saavutukset 

  • Määrittelimme uuden kannattavaan kasvuun tähtäävän strategian ja aloitimme sen määrätietoisen toimeenpanon
  • Allekirjoitimme merkittäviä pitkäaikaisia asiakassopimuksia
  • Tehostimme toimitusketjua edelleen ja paransimme toiminnan laatua
  • Kehitimme varastonhallintaa ja vapautimme sitoutunutta pääomaa
  • Metsäpalveluille myönnettiin puun alkuperän seurannan PEFC-sertifikaatti, joka varmistaa, että raaka-aine on kestävästi hoidetusta metsästä.

Liikevaihto

​​

Liikevoitto

​​