Kasvoimme uusilla alueilla ja paransimme tehokkuuttamme

Vuonna 2016 Teollisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi 6,6 % ja oli 82,1 miljoonaa euroa (77,0). Liikevoitto oli 7,8 miljoonaa euroa (6,8). 

Liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden mahdollistivat onnistumiset projektiliiketoiminnassa, tarjoaman laajentuminen teollisuus- ja rakennussegmentissä sekä onnistuneet tehostustoimenpiteet. Pystyimme myös vastaamaan joustavasti ja nopeasti kasvaneeseen asiakaskysyntään. 

 

Vuoden aikana suurteollisuudessa ja rakennussektorilla oli havaittavissa piristymistä. Alueelliset ja toimialakohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin teollisuudessa suuria.

Strategiapäivityksen yhteydessä tarkastelimme omia vahvuuksiamme markkinapotentiaaliin nähden ja päätimme edelleen vahvistaa palveluiden kehitystä ja tarjoamaamme suurteollisuussegmentissä. Muokkasimme alueellista rakennettamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita ja jatkoimme edelleen systemaattista työtämme turvallisuuden eteen.

Pitkän asiakassuhteen salaisuus: tekee työnsä hyvin. 
Vähemmän vaihtuvuutta, enemmän kumppanuutta.

Vuoden 2016 keskeiset toimenpiteet ja saavutukset  

  • Kasvoimme suurteollisuudessa laajemmilla palveluratkaisuilla ja rakennussegmentissä siltojen korjausurakoiden siivittämänä.
  • Onnistuimme pilaantuneiden maiden kunnostus- ja käsittelytoiminnassa sekä jätealueiden rakentamisessa hyvin​.
  • Viemärihuollossa panostimme palveluhallinnan parantamiseen paikallisesti, mikä mahdollisti paikallisesti paremman asiakaspalvelun.
  • Paransimme toimintamme tehokkuutta ja työturvallisuutta investoimalla vaarallisten jätteiden terminaaliemme uudistamiseen.
  • Panostimme henkilöstöön kouluttamalla sekä olemassa olevaa että uutta työvoimaa. 
  • Työturvallisuutemme jatkoi positiivista kehitystä vuoden aikana ja asiakastyytyväisyytemme pysyi erinomaisella tasolla.

 

Liikevaihto

Liikevoitto

​​​