Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Siirry ylös
Sisäänkirjautuminen

Rahoitus ja investoinnit sekä muutokset konsernirakenteessa

​Rahoitus ja investoinnit

Liiketoiminnan rahavirta oli 76,4 miljoona euroa (89,8). Käyttöpääomaa vapautui 2,7 miljoonaa euroa (vapautui 9,5). Vertailukauden poikkeuksellisen korkeaan liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti kesällä 2015 käyttöönotettu myyntisaamisten factoring-järjestely.

Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 66,9 miljoonaa euroa (95,8). 

Korolliset nettovelat olivat 38,7 miljoonaa euroa (41,8 Me) ja ne laskivat 27,0 miljoonaa euroa edellisestä kvartaalista ja 3,1 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Nettorahoituskulut vuonna 2016 olivat 0,4 miljoonaa euroa (2,2 me). Nettorahoituskulut olivat 0,1 % (0,3 %) liikevaihdosta ja lukuun sisältyi 1,4 miljoonaa euroa Venäjän ruplan vahvistumisesta aiheutunutta valuuttakurssivoittoa.

Pitkäaikaisten lainojen keskikorko korkosuojaukset huomioon ottaen oli 1,6 % (1,5 %). Vuonna 2017 lainoja erääntyy yhteensä 2,6 miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste oli 50,4 % (46,5 %) ja gearing-prosentti 17,3 (19,8). Likvidit varat olivat kauden lopussa 28,2 miljoonaa euroa (54,0).

Sekä 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma että 30,0 miljoonan euron komittoitu limiitti olivat kauden lopussa vertailukauden tapaan käyttämättä.

Vuonna 2016 bruttoinvestoinnit olivat 41,6 miljoonaa euroa (49,6; 44,7) ja ne koostuivat pääasiassa kone- ja kalustohankinnoista, investoinneista tietojärjestelmiin sekä yritysostoista. Käynnissä olevista merkittävistä tietojärjestelmähankkeista kiinteistöpalveluiden uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja uusien talousjärjestelmien ensimmäiset käyttöönotot ajoittuivat vuoden loppupuolelle ja vuoden 2017 alkupuolelle.

Rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset lähipiiriin kuuluville

Lähipiiritapahtumat selvitetään konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 33. Lähipiiritapahtumat.

Muutokset konsernirakenteessa

Konserniin ostettiin kajaanilaisen jäte- ja viemärihuoltoon erikoistuneen Huurinainen Oy:n osakkeet sekä Pieksämäellä toimivan JPM-Kuljetus Oy:n liiketoiminta.

 

 Rahoituksen avainlukuja

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.
 

 Sijoitettu pääoma

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.
 

 Investoinnit taseryhmittäin

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.
 

 Investoinnit toimialoittain

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.