Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
Sisäänkirjautuminen

Hallituksen toimintakertomus

Strategia

L&T:n strategian keskeinen teema on yhdessä asiakkaidemme kanssa muuttaa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Teemme sen tuottamalla asiakkaillemme materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta edistäviä palveluratkaisuja, jolloin luomme kannattavaa kasvua niin asiakkaillemme kuin itsellemmekin. 

Visiomme on olla asiakkaidemme halutuin kumppani ympäristö-, teollisuus-, kiinteistö- ja metsäpalveluissa. Palveluyrityksenä L&T:n menestys rakentuu henkilöstömme monipuoliselle osaamiselle ja laajalle palvelutarjoomalle, joka näkyy asiakkaillemme yhtenä L&T:nä.

Vuoden 2016 strategiakierroksen yhteydessä päivitimme toimialojemme strategiat keskittyen strategian taustalla oleviin oletuksiin sekä siihen, miten sisäiset ja toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet näihin oletuksiin. Uusiutuvien energialähteiden osalta päivitimme koko kilpailustrategian. Samalla pidensimme strategian tarkastelujännettä vuoteen 2020. Tämän tarkastelun pohjalta meidän ei ollut tarpeellista muuttaa yhtiömme strategista suuntaa tai taloudellisia tavoitteita merkittävästi, mutta joitain tarkennuksia teimme kokonaisuuteen. Keskitymme jatkossakin tuottavuuden parantamiseen, mutta kasvutavoitteidemme tukemiseksi lisäämme samalla fokusta uusien palvelutuotteiden kehittämiseen, digitaalisiin ratkaisuihin sekä asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantamiseen.

Toimintaympäristön muutokset​ kiihdyttävät uudistumisen tarvetta 

Suomen talouden odotetaan elpyvän hitaasti lähivuosina ja kilpailu jatkuu kireänä kaikilla päämarkkinoillamme. Tämä edellyttää meidän tarkastelevan kustannusrakennettamme kriittisesti ja löytämään jatkuvasti keinoja tuottavuuden kasvattamiseksi ja tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi. Vuonna 2016 kävimme yhteistoimintaneuvotteluja ja sopeutimme organisaatiotamme yhä muuttuvaan markkinatilanteeseen. Samalla yksinkertaistimme konsernirakenteitamme ja laajensimme liiketoimintojen päätöksentekovaltuuksia.​

Digitaalisuus haastaa monella tapaa perinteisen tavan tuottaa palveluita, myös meidän alallamme. Uskomme, että tulevaisuudessa ne yritykset menestyvät, jotka kykenevät ketterästi ja joustavasti sopeutumaan käynnissä olevaan muutokseen. Pystyäksemme tehokkaasti hyödyntämään digitaalisuuden mukanaan tuomat mahdollisuudet, lisäämme merkittävästi panostuksiamme digitaalisiin ratkaisuihin, joita kehitämme ketterin menetelmin ja asiakkaitamme osallistaen.

Asiakkaamme odottavat meiltä jatkuvasti parempaa palvelua, asiantuntijuutta ja mitattavaa lisäarvoa niin kustannus-, energia- kuin materiaalitehokkuuden saralla. Samalla kiertotalous ja digitalisaatio luovat meille yhä uusia mahdollisuuksia palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämiseen. Vuonna 2016 käynnistimme systemaattisen asiakaskokemuksen johtamisen niin yhtiö- kuin toimialatasolla ja vahvistimme palvelukehityksen resursointia. Linkitämme henkilöstökokemuksen johtamisen vahvasti asiakaskokemukseen, sillä palveluyrityksessä näitä kokonaisuuksia on vaikea erottaa toisistaan. 

Strategiset painopisteet ohjaavat kehitystä 

Toteutamme strategiaamme kehitysohjelmien ja -projektien kautta, jotka pohjautuvat valitsemiimme strategisiin painopisteisiin. Vuonna 2016 edistimme johdonmukaisesti jo aiemmin käynnistämiämme strategisia ohjelmia Työvoiman hallinnan ja Kiinteistöpalveluiden toimintamallin tehostamiseksi. Lisäksi käynnistimme uuden kokonaisuuden asiakas- ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi

Työvoiman hallinta 

Jalkautimme työaikajoustot ja työvuorosuunnittelujärjestelmän siivouksen yksiköihin. 

Jalkautimme digitaalisen työajankeruun Ympäristöpalveluissa.

Käynnistimme työaikajoustojen ja työvuorosuunnittelujärjestelmän käyttöönottoprojektin prosessipuhdistuksessa.

Otimme käyttöön keskitetyn resursointiorganisaation tukemaan siivouksen ja kiinteistöhuollon optimoitua työvuorosuunnittelua. 

Tehokas toimintamalli 

Kiinteistöpalveluiden uusi toimintamalli ja sitä tukeva toiminnanohjausjärjestelmä viimeisteltiin käyttökuntoon kiinteistöhuollon osalta ja otettiin käyttöön kahdessa pilottiyksikössä, Espoossa ja Turussa. Jalkautukset jatkuvat vuoden 2017 puolella. 

Seuraavaksi mallia ja sitä tukevaa järjestelmää on suunniteltu laajennettavaksi siivoukseen ja kiinteistötekniikkaan. Näiden palvelulinjojen osalta työt on jo käynnistetty.

Asiakas- ja henkilöstökokemus 

Käynnistimme systemaattisen asiakaskokemuksen johtamisen niin yhtiö- kuin toimialatasolla. 

Jatkossa tavoitteenamme on se, että kuulemme asiakkaan tarpeet entistä paremmin ja kehitämme toimintaamme asiakkailta saamamme palautteen pohjalta. Panostamme aktiivisesti arjessa tapahtuvaan kehitykseen yhdessä asiakkaiden kanssa ja asiakkaidemme liiketoiminnallisia tavoitteita tukien. Yhdessä henkilöstömme kanssa sovimme konkreettiset ja mitattavat asiakaslupaukset, jotka ohjaavat tekemistämme ja muuttavat kulttuuriamme entistä asiakaslähtöisemmäksi. Samalla pyrimme varmistamaan sen, että henkilöstömme kokemus ja vire tukevat erinomaisen asiakaskokemuksen muodostumista.

 

 Taloudelliset tavoitteet

 
No data could be retrieved at this moment. Please try again later or contact the site administrator.