Tapa Toimia

Vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Olemme kirjanneet vastuullisen liiketavan periaatteemme ja eettiset ohjeemme L&T:n Tapa toimia -ohjeistoon. Lisäksi yleistä Tapa toimia -ohjeistusta on täydennetty tarvittavilta osin yksityiskohtaisemmilla politiikoilla ja periaatteilla.

Tapa toimia -ohjeisto koskee jokaista L&T:läistä ja edellytämme vastuullisia toimintatapoja myös yhteistyökumppaneiltamme.

Mikä on L&T:n Tapa toimia?

Me L&T:llä noudatamme meitä koskevia lakeja ja määräyksiä sekä toimimme rehellisesti ja läpinäkyvästi. Kunnioitamme toisiamme ja yhteistä työpaikkaamme sekä huolehdimme tinkimättömästi ympäristövelvoitteistamme. Lisäksi toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Ohjeiden vastaisesta toiminnasta on ilmoitettava

Sen lisäksi, että jokaisen L&T:läisen on noudatettava L&T:n Tapaa toimia, tulee kaikkien myös ehkäistä ohjeiden vastaista toimintaa.

Ohjeiden vastaisesta toiminnasta ilmoitetaan ensisijaisesti omalle esimiehelle, joka myös auttaa ohjeiden tulkinnassa epäselvissä tilanteissa. Lisäksi henkilökunta voi soittaa tai lähettää sähköpostia luottamukselliseen ilmoituskanavaan, mikäli on syytä epäillä ohjeistusta rikotun. Ilmoituskanavamenettely on käytössä kaikissa toimintamaissamme. 

Ilmoitukset käsittelee L&T:n sisäinen tarkastaja, joka selvittää tarvittavat taustatiedot ja haastattelee asianosaisia sekä informoi yhtiön johtoa tapauksesta. Johto tekee päätökset tarvittavista toimenpiteistä. 

Ohjeet osaksi tekemistä

L&T:n henkilöstö on perehdytetty ohjeisiin käytännön esimerkkien ja koulutusten avulla. Esimiesten tehtävänä on perehdyttää nykyiset ja uudet työntekijät ohjeiden sisältöön ja käytäntöön soveltamiseen. Lisäksi jokaisen työntekijän on varmistuttava siitä, että he ymmärtävät ohjeiden sisällön. Yhtiömme johto seuraa ohjeiden noudattamista.