Missiomme on tehdä ympäristöstämme parempi paikka elää ja toimia

Tavoitteenamme on muuttaa nykyistä kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Palvelumme vievät meitä ja asiakkaitamme kohti kiertotaloutta, jonka tavoitteena on, ettei jätettä synny lainkaan.

Ympäristöalan yrityksenä niin omien kuin asiakkaidemmekin hiilidioksidipäästöjen vähentäminen sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen ovat erottamaton osa strategiaamme ja liiketoimintaamme. Menestyminen tässä työssä edellyttää meiltä vankkaa, asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvaa ympäristöosaamista sekä omien ympäristövaikutustemme minimoimista. 

Noudatamme tinkimättömästi ympäristölainsäädäntöä ja ympäristöstandardeja ja johdamme ympäristötyötämme jatkuvan parantamisen periaatteella. Seuraamme systemaattisesti omia ympäristövaikutuksiamme ja edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme ympäristövastuullista toimintaa. 

 

KIERRÄTTÄMINEN VÄHENTÄÄ ASIAKKAIDEMME HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖJÄ 

Asiakkaidemme CO2-päästöt vähenevät, kun toiminnassa syntyvät jätteet lajitellaan syntypaikalla, kierrätetään ja hyödynnetään. Kierrätyslaitoksillamme prosessoimme jätteet uusioraaka-aineiksi, joilla korvataan neitseellisiä raaka-aineita ja säästetään energiaa. Lisäksi valmistamme jätteistä ja sivutuotteista kierrätyspolttoainetta, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita esimerkiksi teollisuuden energiantuotannossa.

Kiertotalousajattelun ja etusijajärjestyksen mukaisesti kierrätämme ja hyödynnämme jätteet ensisijaisesti materiaalina ja vasta sen jälkeen ohjaamme energiahyödyntämiseen jätteet, joita ei voida hyödyntää materiaalina. Jätteiden energiahyödyntämisessä suosimme kierrätyspolttoaineen valmistusta ja toimittamista pää- tai rinnakkaispolttoaineeksi voimalaitoksiin tai sementtiuuneihin.

etusijajärjestys.jpg
 

Yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa (CHP) kierrätyspolttoaineen energiasisältö hyödynnetään korkealla hyötysuhteella sähköksi ja lämmöksi. Sementtiuunissa kierrätyspolttoaineella tuotetaan tehokkaasti energiaa, ja polttoaineen sisältämät palamattomat aineet hyödynnetään raaka-aineena klinkkerin valmistuksessa.


ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUTTA KIINTEISTÖHUOLLOLLA JA SIIVOUKSELLA

Asiakkaidemme materiaali- ja energiatehokkuutta parantaaksemme koulutamme jatkuvasti omaa henkilöstöämme. Huoltomiehemme käyvät Ekohuolto-koulutuksen, jossa keskitytään energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden kartoittamiseen, toteuttamiseen ja raportointiin. Huoltomiehemme tuottavat asiakkaillemme tietoa kiinteistöjen energiatehokkuudesta kohteita havainnoimalla ja hyödyntämällä energianhallintakeskuksestamme. 

Tarjoamme asiakkaillemme myös Joutsenmerkittyä siivouspalvelua, joka tukee asiakkaidemme ympäristötavoitteiden saavuttamista ja on konkreettinen tapa vähentää toimistojen ja työpaikkojen ympäristövaikutuksia. Joutsenmerkitty siivous toteutetaan aina ympäristömerkityillä välineillä ja aineilla, ja puhdistusaineiden annostelua samoin kuin jätepussien kulutusta seurataan tarkasti. Joutsenmerkittyyn siivoukseen kuuluu myös kierrätyksen tukeminen lajitteluastioiden, opastuksen ja lajittelun seurannan avulla.


JATKUVAA OPTIMOINTIA KULJETUKSISTA AIHEUTUVIEN PÄÄSTÖJEN MINIMOIMISEKSI

Toimintamme merkittävin välitön ympäristövaikutus on keräys- ja kuljetuspalveluista aiheutuvat päästöt. Kuljetustemme aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat kuitenkin vain pieni osa siitä kokonaishyödystä, jonka tuotamme kierrättämällä ja toimittamalla bio- ja kierrätyspolttoaineita asiakkaillemme.

Polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi tehostamme kuljetuksiamme ja kalustonkäyttöämme jatkuvasti optimoimalla kuljetusreittejä ja kalustoa sekä seuraamalla jätemääriä. Yhä useampi uusista jäteautoistamme ovat monilokeroisia, mikä mahdollistaa useamman jätelajin keräämisen samalla ajokerralla. 

Seuraamme ja kehitämme raskaan kaluston kuljettajiemme ajotapaa vähemmän ympäristöä kuormittavaan suuntaan. Henkilökohtainen ajotavanseuranta mahdollistaa ajotavan analysoinnin ja jatkuvan parantamisen.


TAVOITTEENA VÄHÄPÄÄSTÖISEMPI KALUSTO

Raskaan kaluston pienhiukkaspäästöt sekä typenoksidien päästöt vähenevät sitä mukaa, kun hankimme uutta kalustoa vanhan tilalle ja siirrymme entistä vähäpäästöisimpiin moottoriluokkiin. Tällä hetkellä Suomessa hankittavassa kalustossa käytetään EURO 6 -luokituksen moottoreita.


YMPÄRISTÖLUVAT JA TEHOKAS RISKIENHALLINTA OHJAAVAT TOIMINTAAMME

Ammattimainen jätteenkäsittely edellyttää ympäristölupia ja toimintaa velvoitteiden mukaisesti. L&T:llä on yli 60 ympäristölupaa, jotka ohjaavat  ympäristöasioidemme hallintaa ja seurantatarkkailua. 

Toimintamme ympäristöriskit liittyvät ajoneuvokalustoon, jätteiden varastointiin ja käsittelyyn sekä kemikaaliturvallisuuteen. ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja tehokas omavalvonta ovat riskienhallinnan kulmakiviä. Ympäristöriskejä kartoitetaan säännöllisesti auditointien ja tarkastusten yhteydessä, ja puutteet ja riskikohteet kirjataan järjestelmään, jonka kautta niiden käsittelyä seurataan.