Vastuullisuus on työtämme jokaisena päivänä

Vastuullinen toimintatapa kuuluu erottamattomasti liiketoimintaamme ja jokapäiväiseen työhömme. Palveluillamme on keskeinen rooli asiakkaiden vastuullisuuden varmistamisessa ja siksi meidän on huolehdittava myös oman toimintamme vaatimuksenmukaisuudesta ja vastuullisuudesta. ​Yritysvastuuohjelmassa olemme huomioineet yritysvastuun olennaiset näkökohdat ja asettaneet niille mitattavat ja seurattavat tavoitteet. Ohjelman toteutumista ohjaa ja seuraa yritysvastuun ohjausryhmä. Etenemisestä raportoimme yritysvastuuraportissamme, joka julkaistaan vuosittain osana vuosikertomustamme.