Ylimääräinen yhtiökokous 2011

Lassila & Tikanoja Oyj:n 8.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti ylikurssirahaston alentamisesta.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön taseen 31.12.2010 mukaista ylikurssirahastoa alennettaisiin 50.672.564,52 eurolla siirtämällä kaikki ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla, mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty.

Rahaston alentaminen lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.