Rekisteröintiasiakirja

Finanssivalvonta hyväksyi 28.8.2014 Lassila & Tikanoja Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Lassila & Tikanoja Oyj:stä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

Rekisteröintiasiakirja on saatavilla Lassila & Tikanoja Oyj:n kotisivuilla suomenkielisenä koko sen voimassaoloajan. Rekisteröintiasiakirjaa ei ole painettu, mutta sijoittajan on mahdollista saada Rekisteröintiasiakirjasta maksuton paperituloste tilaamalla se sähköpostitse osoitteesta ir@lassila-tikanoja.fi tai postitse osoitteesta Lassila & Tikanoja Oyj, Valimotie 27, 00380 Helsinki.

Rekisteröintiasiakirja

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2013

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2012

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2011

Osavuosikatsaus 1-6/2014

Yhtiöjärjestys

Lassila & Tikanojan yhtiöjärjestys