Rahoitusasema

L&T:n rahoitushallinnon päätavoitteita ovat liiketoiminnan vaatiman riittävän ja kustannustehokkaan rahoituksen turvaaminen kaikkina aikoina sekä rahoitusriskien hallinta. L&T:n rahoitustoimintojen ja rahoitusriskien hallinnan periaatteet määritellään hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. 

Rahoitusohjelmat

Yritystodistusohjelma: 100 miljoonaa euroa oli 31.12.2016 käyttämättä
Pankit: Nordea, Danske, OP-Pohjola

Vakuudeton joukkovelkakirjalaina: 30 miljoonaa euroa, 15.9.2019 asti

Pitkäaikaiset lainat, suojaus ja keskikorkoaste 31.12.2016
Pitkäaikaisten lainojen erääntyminen 31.12.2016