Lähiajan näkymät

Ennusteet ja tulevaisuutta koskevat lausumat julkistetaan tilinpäätöstiedotteessa ja osavuosikatsauksissa. L&T julkistaa vain koko tilikautta koskevia tulosennusteita.

Muuttuneet näkymät loppuvuodelle 2017, pörssitiedote 16.11.2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoden 2016 tasosta ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.

Näkymät loppuvuodelle 2017 osavuosikatsauksessa 25.10.2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.​

Näkymät loppuvuodelle 2017 puolivuosikatsauksessa 2.8.2017
Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta..

Muuttuneet näkymät loppuvuodelle 2017, pörssitiedote 13.6.2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016 ja liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2016 tasosta.​

Näkymät loppuvuodelle 2017 osavuosikatsauksessa 27.4.2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016.​

kymä​t vuodelle 2017 tilinpäätöstiedotteessa 1.2.2017

Lassila & Tikanojan vuoden 2017 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2016. 

Näkymät loppuvuodelle 2016 puolivuosikatsauksessa 26.10.2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.​​

Näkymät loppuvuodelle 2016 puolivuosikatsauksessa 3.8.2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.​​

Näkymät loppuvuodelle 2016 osavuosikatsauksessa 27.4.2016

Lassila & Tikanojan vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.​

Näkymät vuodelle 2016 tilinpäätöstiedotteessa 3.2.2016

Vuoden 2016 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2015.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 28.10.2015

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 5.8.2015

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 29.4.2015

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Näkymät vuodelle 2015 tilinpäätöstiedotteessa 4.2.2015

Lassila & Tikanojan vuoden 2015 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-9/2014, 23.10.2014

Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-6/2014, 6.8.2014

Lassila & Tikanojan vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton samalla tasolla tai hieman alempi kuin vuonna 2013.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-3/2014, 25.4.2014

Vuoden 2014 vertailukelpoisen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.

Näkymät vuodelle 2014 tilinpäätöstiedotteessa 2013, 5.2.2014

Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2013 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-9/2013, 23.10.2013

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-6/2013, 6.8.2013

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-3/2013, 24.4.2013

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.
 
Näkymät vuodelle 2013 tilinpäätöstiedotteessa 2012, 1.2.3012

Vuoden 2013 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2012 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2012.


Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-9/2012, 23.10.2012

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän muutokset voivat aiheuttaa haasteita toiminnan sopeuttamisessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät loppuvuodelle ovat vakaat.

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) puupolttoaineiden kysyntä kohenee vertailukaudesta ja liikevoitto paranee tehostuneen kulurakenteen seurauksena.

Konsernin vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-6/2012, 24.7.2012

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän muutokset voivat aiheuttaa haasteita toiminnan sopeuttamisessa.

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän muutokset voivat aiheuttaa haasteita toiminnan sopeuttamisessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon toimintaympäristö pysyy vakaana, joskin hintakilpailu jatkuu tiukkana.

Uusiutuvien energialähteiden (L&T Biowatti) puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan kohenevan vertailukaudesta ja liikevoiton paranevan tehostuneen kulurakenteen seurauksena.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-3/2012, 26.4.2012

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat, mutta teollisuuden palveluiden kysynnän ja uudisrakentamistuotannon aleneminen voivat aiheuttaa toiminnan sopeuttamistarvetta. Toimialan kannattavuuteen vaikuttaa erityisesti uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon toimintaympäristön arvioidaan pysyvän vakaana, joskin  hintakilpailun jatkuvan tiukkana.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman vertailukaudesta ja toimialan kannattavuuden paranevan.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.

Näkymät vuodelle 2012 tilinpäätöstiedotteessa 2011, 2.2.2012

L&T toimii pääosin vähäsyklisillä markkinoilla, ja merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta syntyy pitkäaikaisista palvelusopimuksista. Yleinen talouskehitys heijastuu kuitenkin erityisesti ympäristö- ja tukipalveluiden tilaustöihin.

Ympäristöpalveluiden näkymät ovat talouden epävarmuudesta huolimatta pääosin vakaat. Toimialan kannattavuuteen vaikuttaa erityisesti uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät ovat vakaat, mutta talouden epävarmuus pitää kilpailutilanteen tiukkana molemmilla toimialoilla.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan kasvavan hieman ja toimialan kannattavuuden paranevan. Mahdolliset valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien muutokset voivat kuitenkin vaikuttaa L&T Biowatin raaka-ainehankintakustannuksiin ja lopputuotteen kysyntään.

Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2011.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-9/2011, 25.10.2011

Ympäristöpalveluiden näkymät loppuvuodelle ovat pääosin vakaat. Toimialan loppuvuoden kannattavuuteen vaikuttaa uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon näkymät loppuvuodelle ovat vakaat.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan yltävän loppuvuonna vertailukauden tasolle.

Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-6/2011, 26.7.2011

Ympäristöpalveluiden näkymät loppuvuodelle ovat pääosin vakaat. Toimialan kannattavuuteen vaikuttaa uusioraaka-aineiden hintakehitys ja L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus syyskuussa pidettävän huoltoseisokin jälkeen. Toimialalla toteutetaan kustannusten nousuun perustuvia hinnankorotuksia.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan kasvavan hitaasti. Toimialoilla toteutetaan kustannusten nousuun perustuvia hinnankorotuksia.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan. Dynaaminen sähköntuotannon tuki puupolttoaineille astui voimaan heinäkuun alussa.

Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-3/2011, 27.4.2011

Teollisuuden käyntiasteiden nousu kasvattaa jätevolyymeja ja prosessipuhdistus- ja materiaalihyötykäyttöratkaisujen kysyntää. Kohonneet uusioraaka-aineiden hinnat ja jäteveron nousu parantavat kierrätyspalveluiden näkymiä.

Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen tuotantovarmuus vaikuttaa Ympäristöpalveluiden kannattavuuteen. Pääpaino on edelleen laitoksen käyntiasteen nostamisessa ja perusöljyn saannon parantamisessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan pysyvän haasteellisina ja hintakilpailun kireänä.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan. Valtion uusiutuville polttoaineille suuntaamat tukitoimet vaikuttavat puupohjaisten polttoaineiden kysyntään ja hintatasoon positiivisesti vuoden jälkipuoliskolla.

Yritysostot tulevat kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa aiempaa arviota enemmän.

Koko vuoden liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2010 ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010. Aikaisempi arvio: Vuoden 2011 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.

Näkymät vuodelle 2011 tilinpäätöstiedotteessa 2010, 3.2.2011

Ympäristöpalveluissa jätehuollon ja kierrätysliiketoiminnan näkymät vuodelle 2011 ovat parantuneet. Teollisuuden nousevien käyntiasteiden arvioidaan kasvattavan jätevolyymeja ja prosessipuhdistus- ja materiaalihyötykäyttöratkaisujen kysyntää. Kierrätysliiketoiminnan näkymiä parantavat kohonneet uusioraaka-aineiden hinnat ja jäteveron nousu.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan pysyvän haasteellisina.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysyntänäkymät ovat maltilliset. Valtion uusiutuville polttoaineille suunnittelemien tukitoimien arvioidaan vaikuttavan positiivisesti lähinnä vuoden jälkipuoliskolla.

Vuoden 2011 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna 2010.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-9/2010, 26.10.2010

Ympäristöpalveluissa jätehuollon ja kierrätysliiketoiminnan näkymät loppuvuodelle ovat vakaat. Jätevolyymien kasvu ja uusioraaka-ainemarkkinoiden elpyminen jatkunevat maltillisina. Teollisuuden käyntiasteet ovat nousseet alkuvuodesta, minkä arvioidaan pitävän ongelmajäte- ja prosessipuhdistuspalveluiden kysynnän hyvällä tasolla.

Keravan kierrätyslaitoksen uuden tuotantolinjaston käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset rasittavat tulosta vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Laitoksen arvioidaan olevan tuotantokäytössä vuoden vaihteessa.

Siivous- ja käyttäjäpalveluiden sekä Kiinteistönhoidon markkinoiden arvioidaan pysyvän loppuvuonna ennallaan.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysyntä jää edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat pitävät uusiutuvien polttoaineiden kilpailukyvyn heikkona.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009. Operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan hieman heikompi kuin vuonna 2009. (Aiempi ohjeistus: Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.)

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-6/2010, 27.7.2010

Ympäristöpalveluissa jätehuollon ja kierrätysliiketoiminnan markkinanäkymät loppuvuodelle ovat parantuneet. Jätevolyymien arvioidaan kasvavan. Uusioraaka-aineiden kysyntä ja markkinahintojen elpyminen jatkunevat maltillisina. Teollisuuden käyttöasteet ovat olleet nousussa, minkä vuoksi ongelmajäte- ja prosessipuhdistuspalveluiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan.

Yhteisyritys L&T Recoilin laitoksen elokuussa alkavalla noin kuukauden mittaisella huoltoseisokilla parannetaan laitoksen tuotantovarmuutta ja jalostusastetta. Viime vuoden jälkipuoliskolla laitos ei vielä toiminut ja yhteisyritys teki merkittävän tappion.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinoiden arvioidaan pysyvän loppuvuonna ennallaan. Vallitseva taloustilanne pitää kuitenkin kilpailutilanteen tiukkana.

L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan jatkuvan heikkona. Päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat heikentävät uusiutuvien polttoaineiden kilpailukykyä. Valtion suunnittelemien tukitoimien uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi odotetaan vaikuttavan positiivisesti pidemmällä aikavälillä, mutta ei vielä kuluvana vuonna.

Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Näkymät loppuvuodelle osavuosikatsauksessa 1-3/2010, 29.4.2010

Ympäristöpalveluissa jätehuollon näkymät ovat vakaat. Taloudellisen suhdanteen arvioidaan pitävän jätemateriaalien kuljetusvolyymit nykytasolla, mutta vastaavasti teollisuuden käyntiasteiden kohoaminen lisännee ongelmajäte- ja prosessipuhdistuspalveluiden kysyntää. Kierrätysliiketoiminnassa uusioraaka-aineiden hintojen elpyminen jatkunee maltillisena. L&T Recoilin laitoksen tuotannon arvioidaan vakiintuvan suunnitellulle tasolle.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinoiden arvioidaan pysyvän ennallaan. Vallitsevan taloustilanteen oletetaan lisäävän kilpailutuksia ja vähentävän lisäpalveluiden tilauksia.

Puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan jäävän edellisvuotta alhaisemmalle tasolle. Päästöoikeuden ja fossiilisten polttoaineiden alhainen hinta heikentää uusiutuvien polttoaineiden kilpailukykyä. Valtion suunnitellut tukitoimet uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseksi vaikuttavat positiivisesti pidemmällä aikavälillä, mutta eivät vielä kuluvana vuonna.

Koko vuoden liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Näkymät vuodelle 2010 tilinpäätöstiedotteessa 2009, 10.2.2010

Ympäristöpalveluissa jätemateriaalien kuljetus- ja kierrätysvolyymien arvioidaan pysyvän ennallaan. Uusioraaka-aineiden kysyntä ja myyntihinnat elpynevät hitaasti. Teollisuuden tämänhetkiset käyntiasteet pitävät ongelmajätemäärät sekä ylläpitotöiden kysynnän alhaisina. L&T Recoilin laitoksen tuotanto on edelleen vakiintumatonta. Sen käyntiasteella on merkittävä vaikutus toimialan kannattavuuteen.

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden markkinoiden arvioidaan pysyvän ennallaan tai heikkenevän. Asiakkaiden tiukan taloustilanteen oletetaan lisäävän kilpailutuksia ja vähentävän lisäpalveluiden tilauksia.L&T Biowatin puupolttoaineiden kysynnän arvioidaan jatkuvan maltillisena teollisuuden alhaisten käyntiasteiden ja sähkön matalan tukkuhinnan vuoksi. Lisäksi päästöoikeuden alhainen hinta heikentää puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.

Vuoden 2010 liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2009