Lähiaikojen epävarmuustekijöitä

Osavuosikatsaus, 1-9/2017, 25.10.2017


Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Muutokset fossiilisten polttoaineiden hinnoissa voivat vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Puolivuosikatsaus 1-6/2017, 2.8.2017

Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.
Muutokset fossiilisten polttoaineiden hinnoissa voivat vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.
 
Lisätietoja Lassila & Tikanojan riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2016 vuosikertomuksessa sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.


Osavuosikatsaus 1-3/2017, 27.4.2017
  

Talouden muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Heilahtelu fossiilisten polttoaineiden hinnassa voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiön viime vuonna alkanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu vuosina 2017 ja 2018. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta. 

Tilinpäätöstiedote 2016, 1.2.2017

​​Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ​sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Heilahtelu fossiilisten polttoaineiden hinnassa voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö on aloittanut uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vuoden 2016 aikana ja jatkaa käyttöönottoa vuoden 2017. Käyttöönotto saattaa aiheuttaa​ toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Osavuosikatsaus 1-9/2016, 26.10.2016

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.
Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.
 
Yhtiö valmistelee uusien toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa vuoden loppupuolella ja vuoden 2017 aikana Käyttöönotot saattavat aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta.

Puolivuosikatsaus 1-6/2016, 3.8.2016 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö valmistelee uusien toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa vuoden loppupuolella ja vuoden 2017 alkupuolella. Käyttöönotot saattavat aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta. Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Osavuosikatsaus 1-3/2016, 27.4.2016 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Yhtiö valmistelee uusien toiminnanohjaus- ja talousjärjestelmien käyttöönottoa vuoden loppupuolella ja vuoden 2017 alkupuolella. Käyttöönotot saattavat aiheuttaa toimintamallin muutoksesta johtuvia väliaikaisia päällekkäisiä kustannuksia, jotka voivat heikentää yhtiön tulosta. Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Tilinpäätöstiedote 2015, 3.2.2016

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.


Lisätietoja L&T:n riskeistä ja riskienhallinnasta on esitetty vuoden 2015 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan 25.2. sekä hallituksen toimintakertomuksessa ja konsernitilinpäätöksessä.

Osavuosikatsaus 1-9/2015, 28.10.2015

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisäksi alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Osavuosikatsaus 1-6/2015, 5.8.2015

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisäksi alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

Osavuosikatsaus 1-3/2015, 29.4.2015

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään. Lisäksi alhainen fossiilisten polttoaineiden hinta voi vaikuttaa yhtiön tuottamien kierrätys- ja uusiutuvien polttoaineiden kysyntään.

 

Tilinpäätöstiedote 2014, 4.2.2015

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Osavuosikatsaus 1-9/2014, 23.10.2014

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Yhtiö käy läpi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana Uusiutuvien Energialähteiden varastojen arvostusmallin järjestelmämuutoksiin liittyen. Mahdolliset muutokset arvostusmallissa voivat vaikuttaa varastojen arvoihin ja yhtiön tulokseen.

 

Osavuosikatsaus 1-6/2014, 6.8.2014

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Kiinteistöpalveluiden ja Teollisuuspalveluiden kysyntään.

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Osavuosikatsaus 1-3/2014, 25.4.2014

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Tilinpäätöstiedote 2013, 5.2.2014 

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamiin tukiin ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi
aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

L&T:n kokonaisriski EcoStream-konsernissa on noin 23,3 miljoonaa euroa, josta toteutuessaan
kassavirtavaikutteista olisi noin 16,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus L&T Recoil Oy:n pankkilainoihin liittyen. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonalla eurolla sekä EcoStream Oy:n osakkeita 3,6 miljoonalla eurolla.

 
 

Osavuosikatsaus 1-9/2013, 23.10.2013 

 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

L&T:n kokonaisvastuu EcoStream-konsernissa on noin 23,3 miljoonaa euroa, josta kassavirtavaikutteista on noin 16,4 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on edelleen voimassa 16,4 miljoonan euron muille rahoittajille annettu takaus L&T Recoil Oy:n pankkilainoihin liittyen. Lisäksi yhtiöllä on saamisia EcoStream-konsernilta 3,3 miljoonalla eurolla sekä EcoStream Oy:n osakkeita 3,6 miljoonalla eurolla.

 
 

Osavuosikatsaus 1-6/2013, 6.8.2013 

 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.

 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Osavuosikatsaus 1-3/2013, 24.4.2013  

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla sekä Teollisuuspalveluiden kysynnässä.Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 
 

Tilinpäätöstiedote 2012, 1.2.2013  

 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa. 

 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Osavuosikatsaus 1-9/2012, 23.10.2012 

 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 
 

Osavuosikatsaus 1-6/2012, 24.7.2012

 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien ja niiden jatkuvuuden epävarmuus voi aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Osavuosikatsaus 1-3/2012, 26.4.2012 

 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

 

Mikäli L&T Recoilin laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset sekä laitoksen saanto vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien epävarmuus ja jatkuvuus voivat aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Tilinpäätöstiedote 2011, 2.2.2012  

 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraakaainemarkkinoilla ja teollisuusasiakkuuksissa.

 

Mikäli L&T Recoilin laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on  negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset sekä laitoksen saanto vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamien tukien epävarmuus ja jatkuvuus voivat aiheuttaa muutoksia Uusiutuvien energialähteiden kysyntään.

 

Osavuosikatsaus 1-9/2011, 25.10.2011

 
 
 

Talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla.

 
 
 

Mikäli L&T Recoilin laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Myös lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

 
 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamat tuet ovat edelleen epäselvät. Päästöoikeuden hintatason muutos vaikuttaa L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyyn lämmöntuotannossa.

 
 

Osavuosikatsaus 1-6/2011, 26.7.2011  

 
 

Yleinen talouden epävarmuus voi aiheuttaa merkittäviä hintamuutoksia Ympäristöpalveluiden uusioraaka-ainemarkkinoilla.

 

Toisella vuosineljänneksellä tehtyjen yrityskauppojen integraatioiden onnistuminen vaikuttaa loppuvuoden tulokseen.

 

L&T Recoilin tuotanto ei ole vakiintunut, ja mikäli laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

 
 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamat tuet vaikuttavat positiivisesti puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Päästöoikeuden hintatason muutos vaikuttaa L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyyn.

 
 

Osavuosikatsaus 1-3/2011, 27.4.2011

 

L&T Recoilin tuotanto ei ole vielä täysin vakiintunut, ja mikäli laitoksen tuotannossa ilmenee häiriöitä, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen ja raaka-aineen hinnanmuutokset vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

 
 
 

Valtion uusiutuville polttoaineille kohdistamat tuet vaikuttavat positiivisesti puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Päästöoikeuden hintatason muutos vaikuttaa L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyyn.

 

Tilinpäätöstiedote 2010, 3.2.2011

 

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Lopputuotteen hinnan muutokset ja raaka-aineen saanti vaikuttavat merkittävästi L&T Recoilin tulokseen.

 

Valtion uusiutuville polttoaineille suunnittelemien tukitoimien taso ja laajuus vaikuttavat positiivisesti puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa, mutta niiden vaikutus näkyy viiveellä. Mikäli päästöoikeuden hintataso pysyy alhaisena, heikentää se L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä.

 

Osavuosikatsaus 1-9/2010, 26.10.2010

 

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Sitä voi heikentää myös raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa viiveellä raakaöljyn hintakehitystä.

 
 

Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen, sekä päästöoikeuden alhainen hintataso heikentää L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä. Valtion uusiutuville polttoaineille suunnittelemien tukitoimien taso ja laajuus vaikuttavat merkittävästi puupohjaisten polttoaineiden kysyntään tulevaisuudessa.

 

Latvian kilpailuolosuhteiden kiristymisellä ja lainsäädäntömuutoksilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia jätehuollon kannattavuuteen.

 

Osavuosikatsaus 1-6/2010, 27.7.2010

 
 

Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluissa tilaustöiden määrä voi vähentyä talouden elpymisestä huolimatta. Teollisuuden ostamien palveluiden kysynnän nopeat vaihtelut voivat vaikeuttaa töiden suunnittelua ja toteutusta. 

 
 

Jos L&T Recoilin tuotannon suunniteltua käyntiastetta ei saavuteta, sillä on negatiivinen vaikutus Ympäristöpalveluiden tulokseen. Sitä voi heikentää myös raakaöljyn hinnan mahdollinen aleneminen, koska perusöljyn hintataso seuraa viiveellä raakaöljyn hintakehitystä. 

 
 

Fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, öljyn ja turpeen, alhainen hintataso heikentää L&T Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kilpailukykyä. Sähkön alhainen tukkuhinta ja päästöoikeuden alhainen hintataso heikentävät kysyntää.

 

Latvian kilpailuolosuhteiden kiristymisellä ja lainsäädäntömuutoksilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia jätehuollon kannattavuuteen.​