Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Lassila & Tikanoja Oyj noudattaa voimassa olevaa EU-sääntelyä, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetusta (596/2014, ”MAR”), MAR:ia täydentävää muuta EU-sääntelyä ja Euroopan arvopaperivalvontaviranomaisen ohjeita. Lisäksi L&T noudattaa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti arvopaperimarkkinalakia (746/2012 muutoksin) ja rikoslakia (39/1889 muutoksin), Finanssivalvonnan ohjeita sekä kulloinkin voimassa olevaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on vahvistanut sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. 
 

Sisäpiiriläiset

Markkinoiden väärinkäyttöasetus astui voimaan 3.7.2016. MAR-sääntelyn seurauksena ei ole enää julkista sisäpiiriä. L&T ei ylläpidä myöskään pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan sisäpiirihankkeisiin liittyvät henkilöt merkitään hanke- ja tapahtumakohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.
 

Johtohenkilöiden liiketoimet

L&T:llä MAR:n tarkoittamiksi liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi (”johtohenkilöt”) on määritelty hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Näiden johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa L&T:lle ja Finanssivalvonnalle kaikki L&T:n tai L&T:hen liittyvillä rahoitusvälineillä tehdyt liiketoimet. L&T julkistaa pörssitiedotteina johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet MAR:n mukaisesti. Nämä liiketoimi-ilmoitukset ovat saatavilla täällä.
 

Suljettu ajanjakso

L&T:n johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa omaan tai kolmannen henkilön lukuun L&T:n rahoitusvälineillä 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön osavuosikatsausten, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista mukaan lukien julkistamispäivä. Tulosjulkistuksia edeltävä suljettu ajanjakso ja sen aikainen kaupankäyntikielto koskee myös niitä henkilöitä, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun tai joilla muutoin on säännöllinen pääsy L&T:n julkistamattomaan taloudelliseen tietoon. Tieto suljetuista ajanjaksoista julkistetaan vuosittain pörssitiedotteena. ​