Hallinnointi

Lassila & Tikanoja Oyj (L&T) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1.10.2015 antamaa hallinnointikoodia. Koodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n kotisivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Liiketoiminnan organisointi

Liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan: Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Uusiutuvat energialähteet. Toimialoja johtavat toimialajohtajat, jotka raportoivat toimitusjohtajalle.

Suomessa toimialat on organisoitu liiketoiminta-alueisiin. Venäjällä on maakohtainen toimitusjohtaja ja Ruotsin liiketoiminnasta vastaa maajohtaja. Hallinto ja yhteisten prosessien johto on keskitetty.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa tarkoitettu selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2016 on julkaistu erillisenä kertomuksena 24.2.2017.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016​
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010