Kasvamme kannattavasti vahvistamalla asemaamme ympäristöhuollon arvoketjussa

Ympäristöpalvelut tuottaa asiakkailleen materiaali- ja kustannustehokkaasti poikkeuksellisen laajoja kokonaisratkaisuja hallitsemalla ympäristöhuollon koko arvoketjua. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme heille parhaiten sopivan ympäristöhuollon kokonaisuuden, asetamme tavoitteet ja seuraamme niiden edistymistä. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarjoamme asiakkaillemme oikeanlaisen jätteenkeräyskaluston ja -tuotteet, huolehdimme jätteiden keräilystä ja kuljetuksesta jatkokäsittelyyn omille tai kumppaneidemme laitoksille ja käsittelemme materiaalit uusioraaka-aineiksi, jotka toimitamme teollisuuden käyttöön, tai huolehdimme turvallisesta loppusijoituksesta.

 

Toimintaympäristö

Seuraavilla trendeillä on vaikutusta Ympäristöpalveluiden liiketoimintaan L&T:n strategiakaudella 2015–2018:

• Ympäristövastuun merkitys kasvaa, mikä lisää ympäristöpalveluiden kysyntää.

• EU on asettanut pitkän aikavälin tavoitteet kiertotalouden edistämiseksi, minkä johdosta toimintaympäristö uuden teknologian ja jätehuoltoratkaisujen kehittämiselle paranee.

• Digitalisoituminen vähentää painopaperin kysyntää, mutta verkkokauppa tuo lisää pakkausmateriaalia markkinoille.

• Rakennusjätteen määrä vaihtelee rakentamisen suhdanteen mukaan, mutta rakennusjätteen kierrätystavoitteet tiukentuvat, mikä lisää palveluiden kysyntää.

Ympäristöpalveluihin vaikuttavat seuraavat keskeiset lakimuutokset:

Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto 2016
Kiellon myötä kierrätykseen ohjautuu aiemmin kaatopaikalle toimitettua jätettä (pääasiassa rakennusjätettä), kun orgaanista jätettä ei saa enää loppusijoittaa kaatopaikalle.

Pakkausjätteet tuottajavastuun piiriin
Suomeen pitää rakentaa pakkausjätteiden keräys- ja vastaanottoverkosto, mikä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia jätehuollon markkinoille.

Ympäristöpalveluiden strategian kulmakivet

Vahvistamme osaamistamme ympäristöjohtamisessa
Tarjoamme asiakkaillemme Ympäristöjohtamisen asiantuntijapalveluita omana liiketoimintana. Uuden liiketoiminnan lisäksi luomme kilpailuetua perinteiseen ympäristöhuollon arvoketjuun.

Palveluiden kehittäminen hyödyntämällä muun muassa digitaalisia ratkaisuja
Panostamme uusien palveluiden kehittämiseen hyödyntämällä muun muassa digitaalisia ratkaisuja.

Keräys- ja kuljetusteknologian kehittäminen
Tuomme keräysvälineisiin liittyvän liiketoiminnan selkeästi osaksi perinteistä ympäristöhuollon arvoketjuamme ja tarjoamme asiakkaalle ympäristöhuollon kokonaisratkaisua. Tavoittelemme kasvua erityisesti teknisten laitteiden ja niihin liittyvien huoltopalveluiden alueella. Asiakkaalle tämä näkyy aiempaa parempana ympäristöhuollon kokonaiskustannusten hallintana.

Laajentuminen ympäristöhuollon arvoketjussa
Vahvistamme markkina-asemaamme eri jakeissa ja maantieteellisesti. Lisäksi nostamme hallussamme olevan materiaalin arvoa. Hyödynnämme toimintaympäristön muutosten sekä lainsäädännön tuomia liiketoimintamahdollisuuksia.