Kehitämme toimintamalliamme ja haemme kannattavaa kasvua nykyisistä asiakkaista

Kierrätysyhteiskunnassa kiinteistöjä huolletaan niin, että niiden käyttöikä pitenee ja toiminta niissä on energia-, materiaali- ja kustannustehokasta. Me tarjoamme ratkaisuja, joilla luodaan kiinteistöjen käyttäjille viihtyisiä työskentelyolosuhteita. Kiinteistöjen omistajille tarjoamme optimaalista kustannustehokkuutta.

 

Toimintaympäristö

Seuraavilla trendeillä on vaikutusta Kiinteistöpalveluiden liiketoimintaan L&T:n strategiakaudella 2016-2020:

Teollinen tuotanto ei kasva merkittävästi
Kustannuspaineiden lisääntyessä yritykset ovat valmiimpia ulkoistamaan tukitoimintojaan kilpailukykynsä ylläpitämiseksi. 

Digitaalisuus muokkaa työympäristöjä
Uusi teknologia mahdollistaa työn tekemisen paikasta riippumatta. Etätyön lisääntyessä toimistoneliöt vähenevät, monitoimitilojen osuus kasvaa ja tarpeenmukaisuus korostuu.

Korjausrakentaminen kasvaa tasaisesti
Kiinteistökannan vanheneminen ja olosuhdeongelmat lisäävät paineita korjauksille ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Verkkokauppa muuttaa vähittäiskaupan kiinteistöjen vaatimuksia
Kaupan käytössä oleva pinta-ala vähenee ja kiinteistöpalveluiden kysyntä muuttuu.

Osaavan henkilöstön saatavuus on haaste
Työvoiman hallinnan, työnantajamielikuvan ja tehokkaan rekrytoinnin merkitys kasvaa.

Kiinteistöpalveluiden liiketoimintaan vaikuttavat muutokset asiakaskäyttäytymisessä

• Palveluiden ostamisen keskittyminen ja ammattimaistuminen jatkuu
Kokonaisratkaisujen kysyntä kasvaa, mikä lisää osaavan myyntityön ja tehokkaan palvelutuotannon merkitystä.

• Tukipalveluiden ulkoistaminen julkisella sektorilla lisääntyy
Taloustilanne ja rakenneuudistukset lisäävät paineita tukipalvelujen ulkoistamiselle. ​Se luo Kiinteistöpalveluille mahdollisuuksia, mutta aiheuttaa myös paineita operatiiviselle tehokkuudelle.

• Kiinteistöt teknistyvät
Teknisen osaamisen ja ammattitaidon merkitys kiinteistön ylläpidossa kasvaa.

• Asiakkaiden raportointi- ja läpinäkyvyysvaatimukset energia-, kustannus- ja ympäristöasioihin liittyen lisääntyvät
Tämä luo mahdollisuuksia asiantuntijuuteen perustuville ratkaisuille.

Kiinteistöpalveluiden strategian kulmakivet

• Parannamme kilpailukykyämme kehittämällä toimintamalliamme
Yhtenäistämme toimintatapoja ja lisäämme automaatioastetta yhdenmukaisella toimintamallilla ja sitä tukevilla tietojärjestelmillä. Parannamme henkilöstön käyttöastetta ja vapautamme resursseja tuottavaan työhön kehittämällä työvoiman hallintaa.

• Kasvamme nykyasiakkaissa palvelukehityksen turvin
Tuotteistamme nykyisiä palveluitamme kustannustehokkuuden parantamiseksi ja luomme lisäarvoa asiakkaillemme palvelukokonaisuuksilla. Panostamme asiakassuhteiden hoitamiseen.

• Investoimme kiinteistötekniikan kasvuun
Vahvistamme palvelutarjoomamme nykyisillä toiminta-alueillamme. Kasvun edellyttämää osaamista hankimme tarvittaessa myös yritysostoilla.