Tekemällä kestävää työtä luomme asiakkaillemme materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi tarjoamalla asiakkailleen materiaali-, energia- ja kustannustehokkuutta edistäviä palveluratkaisuja.

L&T:n liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan, jotka ovat Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut ja Uusiutuvat energialähteet. 

Keräämme erilaisia materiaalivirtoja ja ohjaamme niitä hyötykäyttöön. Autamme asiakkaitamme vähentämään jätteen syntyä, raaka-aineiden ja energian kulutusta. Optimoimme erilaisten kiinteistöjen käyttöä ja toimitamme uusiutuvaa metsäenergiaa voimalaitoksille.

Materiaalitehokkuus

Kriittisten raaka-aineiden riittävyys on nykykulutuksella vaarantumassa. Sen vuoksi onkin yhä tärkeämpää käyttää olemassa olevia raaka-aineita tehokkaasti samoin kun korvata neitseellisiä raaka-aineita uusioraaka-aineilla, jätteillä ja sivuvirroilla. Materiaalitehokkuus on myös keskeinen keino hillitä ilmastonmuutosta.

L&T auttaa asiakkaitaan optimoimaan raaka-aineiden, energian ja veden kulutusta sekä vähentämään jätteiden ja sivuvirtojen määrää. L&T:n prosessoimilla uusioraaka-aineilla ja sivuvirroilla korvataan neitseellisiä luonnonvaroja sekä fossiilisia polttoaineita.

L&T tukee asiakkaitaan materiaalitehokkuuden parantamisessa tarjoamalla koko ympäristöhuollon arvoketjun aina tehokkaasta syntypaikkalajittelusta ja tarkoituksenmukaisista keräysvälineistä kierrätysraaka-aineiden ja jätteiden käsittelyyn - tinkimättömästi jätehuollon etusijajärjestystä tukien. Lisäksi edistämme metsien parempaa hoitoa ja puuraaka-aineen tehokkaampaa hyödyntämistä. 

Säännöllisen ympäristöraportoinnin ja seurannan avulla meidän on mahdollista selvittää asiakkaidemme yksilölliset tarpeet ja etsiä niihin sopivat ratkaisut. Huolellisella syntypaikkalajittelulla ja määrätietoisella ympäristöjohtamisella asiakkaamme pystyvät saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja vähentämään kustannuksiaan.

Toimittamalla voimalaitoksille energiasisällöltään korkealaatuista ja vähäpäästöistä puupolttoainetta edistämme paitsi asiakkaidemme myös koko Suomen energiatehokkuustavoitteita.

Energiatehokkuus

Ilmaston lämpeneminen on aikamme suurimpia haasteita, jota voidaan hillitä vähentämällä energiankulutusta. Palveluratkaisujemme avulla pystytään huomattavasti alentamamaan kiinteistöjen kokonaiskustannuksia sekä parantamaan niiden arvoa. ​

L&T:n energiatehokkuusratkaisut perustuvat siihen, että tiedämme, mihin energia kiinteistöissä hupenee ja tartumme ongelmakohtiin. Autamme asiakkaitamme käyttämään kiinteistöjään optimaalisesti: suunnittelemme tilojen käytön tehokkaammaksi ja säädämme talotekniset järjestelmät kohdilleen – hyvistä työskentelyolosuhteista tinkimättä.

Liittämällä asiakkaidemme kiinteistöt energianhallintakeskukseemme saamme ajantasaista tietoa energiatehokkuutta parantavien suositustemme tueksi. Lisäksi ekokoulutetut huoltomiehemme tekevät kiinteistöissä jatkuvasti energiansäästöhavaintoja ja suorittavat tarvittavat huoltotoimenpiteet.

Kustannustehokkuus

Kustannusten jatkuva nousu heikentää julkisen sektorin kykyä huolehtia velvoitteistaan ja yksityisellä sektorille se on omiaan vähentämään yritystyn kilpailukykyä. Tämän vuoksi on koko ajan kriittistä löytää tehokkaampia tapoja tuottaa palveluja ja valmistaa tuotteita.​

L&T auttaa asiakkaitaan parantamaan kustannustehokkuuttaan tarjoamalla ratkaisuja materiaali-, energia- ja työvoimakustannusten hillitsemiseksi. Kun asiakkaamme ulkoistavat erilaiset tukipalvelut meille, he pystyvät keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa tai tärkeimpien perustehtäviensä hoitoon – ja samalla tehostamaan toimintaansa sekä karsimaan kustannuksiaan.

Kartoitamme asiakkaidemme yksilölliset palvelutarpeet sekä suunnittelemme ja mitoitamme työt huolellisesti, mikä takaa sen, että asiakkaidemme käytössä on oikea määrä ammattitaitoista henkilöstöä. Lisäksi asiakkaamme saavat käyttöönsä alan viimeisimmän kehityksen ja uusimmat tekniikat.

Monta tekijää, yksi L&T

Suosimme pitkäaikaisia liikekumppanuuksia, jolloin opimme räätälöimään palveluitamme entistäkin paremmin. Haluamme palvella asiakkaitamme yhtenä Lassila & Tikanojana, jossa asiakkaan kaikki palvelut hoituvat lähtökohtaisesti saman yhteyshenkilön kautta. Asiakasvastaavamme vievät asiakkaan toiveet tuotannolle ja tuotannon ideat takaisin asiakkaalle. Kannustamme henkilöstöämme tiiviiseen yhteistyöhön yli palvelulinjojen.

Tehtävämme on ennakoivasti tuoda esiin ideoita, joille asiakkaan täytyy parhaassa tapauksessa vain antaa hyväksyntänsä. Se edellyttää säännöllisiä tapaamisia ja asiakkaiden vaihtuvien tarpeiden tunnistamista. Me olemme onnistuneet, kun asiakkaan ei tarvitse tehdä muuta kuin olla läsnä.

Hyvä asiakaskokemus korreloi t
uloksen, henkilökunnan tyytyväisyyden ja työturvallisuuden kanssa. Nettosuositteluindeksi NSI tekee asiakaskokemuksesta mitattavan kertomalla esimerkiksi sen, kuinka suuri osa asiakkaistamme suosittelisi meitä eteenpäin. NSI on vahvistanut näkemystämme siitä, että asiakas toivoo meiltä aktiivista yhteydenpitoa ja kehittävää otetta.

Olemme nostaneet asiakaskokemuksen kehittämisen yhdeksi vuoden 2017 tärkeimmistä teemoistamme ja tämä tulee näkymään yhä parempana palveluna ja toimivampana kumppanuutena. Panostamme asiakaspalautteen aktiiviseen hoitamiseen, kiinnitämme huomioita tavoitettavuuteemme sekä kehitämme toimintaamme sujuvammaksi erilaisissa muutostilanteissa.