Turvallisesti ja terveenä töissä

Jokaisella on oikeus päästä työpäivän jälkeen terveenä kotiin ja lopulta hyvinvoivana vanhuuseläkkeelle. Me L&T:llä haluamme tarjota henkilöstöllemme terveellisen ja turvallisen työpaikan. 

 

LAKISÄÄTEISTÄ LAAJEMPI TYÖTERVEYSHUOLTO

Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi tarjoamme päätoimiselle henkilöstöllemme yleislääkäritasoisen sairaanhoidon, tutkimukset, toimenpiteet sekä rajatut erikoislääkärikonsultaatiot. Nämä ovat työntekijän käytössä neljän kuukauden työskentelyn jälkeen. Tätä ennen työntekijä voi äkillisissä sairastumisissa hyödyntää akuuttia työterveyshuoltoa.
 
 

L&T-SAIRAUSKASSA TÄYDENTÄÄ TYÖTERVEYSHUOLTOA

 
L&T-sairauskassa täydentää työterveyshuoltoa maksamalla jäsenilleen lisäetuuksina sellaisia palveluita, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin.
 

Sairauskassan etuja ovat muun muassa:

 

• Lääkärin määräämien lääkkeiden korvaaminen silloin, kun niistä saa korvausta myös sairausvakuutuslain nojalla.

• Erikoislääkärin vastaanottopalkkioista 80 % korvaus, kaksi käyntiä kalenterivuodessa.

• Lääkärin määräämät tutkimukset esim. röntgentutkimukset ja verikokeet 100 % korvaus.

• Lääkärin määräämästä fysioterapiasta ja fysioterapeuttisesta tutkimuksesta 80 % korvaus.

• Lääkärin määräämästä hieronnasta 50 % korvaus.

• Hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja hammaslääkärin määräämän suuhygienistin hammashoidollisista toimenpiteistä ja kustannuksista korvataan 75 % vuoden jäsenyyden jälkeen

• Silmälaseista ja piilolinsseistä tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta korvataan 300 € kolmen vuoden jäsenyyden jälkeen. Korvausta voi saada kolmen vuoden välein.

 
 

TYÖTURVALLISUUDESSA ON KYSE NOLLAPELISTÄ

 

Me uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Pitää vain ennakoida. Sen vuoksi meillä on käynnissä työturvallisuuden Nollapeli-ohjelma.Nollapeli tarkoittaa sitä, että vältämme työtapaturmat ennakoimalla riskit ja puuttumalla vaaranpaikkoihin. Meillä kaikki pelaavat samaa peliä.

 

Ennakoivaan työturvallisuuteen kuuluvat:

 

• perehdytys työtehtävään

• työnsuunnittelu, työ-, toiminta- ja muiden ohjeiden noudattaminen

• ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusnäkökohtien arviointi

• työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöiden tekemät työpaikkaselvitykset

• muut ennakoivat toimenpiteet kuten vaaranarvioinnit, turvallisuushavainnot, työturvatuokiot ja havainnointikierrokset.


henkilökuntakerhoista jaksamista arkeen

L&T:llä toimii Suomessa lähes 30 henkilökuntakerhoa, joissa tuetaan liikuntaa ja yhteistä virkistystoimintaa. Kerhojemme toiminta sisältää muun muassa yhteisiä liikuntavuoroja, itsenäisen liikunnan tukea, kulttuurista toimintaa sekä yhteisiä tapahtumia. 

 ​