Opi, kehity, etene

Osaava henkilöstö on L&T:n käyntikortti. Siksi panostamme ammatilliseen kehittymiseen ja perehtymiseen.

Ammatillisen osaamisen kehittämisen taustalla on yksilön oma aktiivisuus ja halu oppia. Kun omaa halua kehittyä löytyy, tarkemmat tarpeet määritellään vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimiehen kanssa.

OPPIMISTA TYÖN ÄÄRELLÄ

Urapolut ja tehtäväkierrot pitävät työn mielekkäänä vuosien ajan. Polku voi johdattaa vaativampiin tehtäviin tai jopa toimialalta toiselle - meillä voi edetä siivoojasta palveluesimieheksi tai ammatinvaihdon houkutellessa vaikkapa kiinteistönhoitajasta jäteautonkuljettajaksi.
 
Osaamisen kehittämisessä painopiste on työn lähteillä. Työssä onnistumisen perusta on hyvä perehdytys. Huolehdimme, että niin omat kuin vuokratyöntekijämmekin perehdytetään työhön, työolosuhteisiin ja työsuojelutoimenpiteisiin. Jokaisen työntekijän perehdyttäminen on tärkeää, jotta pystymme varmistamaan turvalliset työskentelyolosuhteet. Seuraamme perehdytysten toteutumista ja kehitämme toimintatapoja jatkuvasti.
 
Lisäksi jokainen oppii kokeneemmilta kollegoiltaan työn ääressä. L&T:llä on myös ulkoinen mentorointiohjelma.
 
Järjestämme myös paljon ammatillista koulutusta sekä omin voimin että koulutuskumppaneiden kanssa. Henkilöstön ammatillista kehittymistä tuetaan lyhytkurssien ja tutkintotavoitteisten koulutusohjelmien avulla. Esimerkiksi kiinteistöalasta innostuneet voivat meillä työnohessa suorittaa esimerkiksi kiinteistöpalvelujen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

VALMENNUSTA ESIMIESTYÖHÖN

Perehdytyksen lisäksi järjestämme Suomessa esimiehille valmennuksia työuran eri vaiheita tukemaan:
 
• Esimiesvalmennus on nelipäiväinen kokonaisuus, jossa käsitellään L&T:n johtajuusprofiilia, esimieskäytäntöjä, ihmisten johtamista ja valmentavaa esimiesotetta.
 
• TIIVISTE-valmennukset keskittyvät tiettyihin teemoihin, kuten työkyvyn johtamiseen, palkitsemiseen, puheeksiotto- ja vuorovaikutuskeskusteluun, työturvallisuuteen tai työsuhdeasioihin. Esimiehen TIIVISTE-koulutusvalinnat pohjautuvat käytyihin kehitys- ja tavoitekeskusteluihin.