Märkäimupalvelut

L&T vastaa kaikenlaisten nesteiden, lietteiden ja märkien materiaalien imutöistä, siirroista ja kuljetuksista.
 
Valtaosa kalustostamme on ADR -hyväksyttyjä ja valtaosalla kuljettajistamme on ADR –kuljettajatutkinto sekä kuljetusluvat. ADR-hyväksyntä tarvitaan aina, kun kuljetettava jäte luokitellaan vaaralliseksi aineeksi.