Metsäyrittäjät ja metsäpalveluyritykset

Metsänomistajat ja metsäyrittäjät ovat avainasemassa tuottamassa asiakkaillemme korkealaatuisia tuotteita ja palveluja. Keskeisiä yhteistyökumppanejamme metsäpalveluiden tuottamisessa ovat metsäpalvelu-, kone- ja kuljetusyritykset.

Tuotetaan yhdessä laadukasta palvelua 
Laadukkaiden valtakunnallisten palveluiden tarjoamiseksi tarvitsemme ammattitaitoisia ja luotettavia yhteistyökumppaneita, jotka tuottavat metsän uudistamiseen, metsänhoitoon, maisemanhoitoon, tonttipuiden kaatoon, puukauppaan, polttoaineen tuotantoon ja logistiikkaan liittyviä palveluja kuten:
 - energia- ja ainespuun hakkuita ja metsäkuljetuksia
 - kantojen nostoa ja metsäkuljetuksia
 - haketusta ja murskausta
 - kaukokuljetuksia.

L&T Biowatti tarjoaa hyvät edellytykset tuloksen tekemiseen, mahdollisuudet liiketoiminnan kasvuun ja laajentamiseen sekä kilpailukykyiset sopimusehdot. Haluamme sitoutua pitkäaikaiseen yhteistyöhön ja kehittää sitä edelleen. Jos olet kiinnostunut yhteistyömahdollisuuksista, ota yhteyttä alueesi metsäpalvelupäällikköön tai operaatiopäällikköön. 

L&T Biowatti ostaa sivutuotteita ja toimittaa ainespuuta 
L&T Biowatti ostaa energiakäyttöön soveltuvia sivutuotteita kuten purua, kutteria ja kuoria. Lisäksi myymme sahoille oman puunhankintamme kautta tulevia ainespuueriä.
​​