Biopolttoaineet ja bioenergia

Valmistamme ja toimitamme puu- ja kierrätyspolttoaineita lämpö- ja voimalaitoksille asiakkaan laatuvaatimusten ja käyttömäärien mukaisesti. Polttoaineemme ovat pääasiassa metsäenergiaa eri muodoissaan sekä metsäteollisuuden puusivutuotteita.

Tarjoamme myös kierrätyspolttoaineita, kuten SRF:ää ja kierrätyspuumurskeita. Kierrätyspolttoaineet on valmistettu Lassila & Tikanoja Oyj:n ympäristöpalveluiden tuotantolaitoksilla.

Jalostamme raaka-aineeksi hakkuiden yhteydessä kertyviä ainespuuksi kelpaamattomia materiaalia. Raaka-aineetta syntyy myös metsäteollisuuden sivutuotteena. Metsäpalveluiden yhteydessä kertyvä ainespuu toimitetaan pääosin saha- ja prosessiteollisuuteen hyödynnettäväksi.

Raaka- ja polttoainetoimitusten lisäksi L&T Biowatti tarjoaa logistiikkapalveluja, kuten kuljetuksia ja muita tuotantolaitosten raaka-aineainehuoltoon liittyviä kokonaisratkaisuja.