Kiinteistön pelastussuunnitelmat

Kiinteistön pelastussuunnitelman tarkoituksena on minimoida riskejä, ennaltaehkäistä vahinkoja sekä rajoittaa onnettomuustilanteesta aiheutuvia seurauksia.
 
Kiinteistön pelastussuunnitelma on laadittava kaikkiin asunto-osakeyhtiöihin, joissa vähintään kolme asuntoa. L&T:ltä saat pelastussuunnitelman lisäksi kaikki kohteeseen tarvittavat pelastusvälineet.
 
Kiinteistön pelastussuunnitelman laatimiseen kuuluu kiinteistön perustietojen kerääminen, kiinteistökierros ja asiantuntijan tekemä pelastussuunnitelma kahtena kappaleena sekä tilaajalle ja kohteen turvallisuusorganisaatiolle järjestetty suunnitelman läpikäyntitilaisuus.
 
Kirjallinen pelastussuunnitelma sisältää:
  • Vaarojen ja riskien kartoituksen sekä arvioinnin
  • Selostuksen kiinteistön turvallisuusjärjestelyistä
  • Ohjeet onnettomuuksien ehkäisemiseksi
  • Toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle
  • Asemakuvan
  • Mahdolliset pohjakuvat
 
L&T:ltä saat myös seuraavat palvelut:
  • Kohteeseen tarvittavat alkusammutus-, pelastus- ja ym. kalustot, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet.
  • Poistumisreittien, ea-tarvikepisteiden ja alkusammutuskaluston paikkojen merkitseminen tiloissa.
  • Asukkaille järjestetty pelastussuunnitelman perehdytystilaisuus.
  • Pelastussuunnitelman päivityksen
​​​