Tekniset vuosihuollot

Teknisten vuosihuoltojen tarkoituksena on säilyttää kiinteistön teknisten laitteiden ja järjestelmien arvo ja käytettävyys. Huollolla varmistetaan järjestelmien ja laitteistojen toiminnan ja turvallisuuden säilyminen halutulla tasolla sekä varmistetaan suunniteltu käyttöikä ja energiatehokkuus.

Huollot perustuvat valvontaan, huoltotoimenpiteisiin, tarkastuksiin ja havaintoihin sekä oikea-aikaisuuteen. Energiankulutuksen seuranta ja tarkkailu on oleellinen osa toimintaamme. Vuosihuoltojen yhteydessä kartoitetaan myös laitteistojen uusimis- ja korjaustarpeet.
​​