Energiatehokkuus

Energiatehokkuus tarkoittaa energian tehokasta käyttöä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistä kustannustehokkaalla tavalla. Hyvät suunnitelmat ja laadukas rakentaminen luovat perustan kiinteistöjen energiatehokkuudelle. Silti todellinen energian ja kustannusten säästö tehdään ylläpidon aikana.

Energia- ja ekotehokkuus eivät välttämättä vaadi merkittäviä investointeja. Hyvin paljon merkitsevät:
 
- Halu, tahto, asenne, prosessit ja toimintamallit
- Tiedonkeruu ja sen hyödyntäminen
- Koulutus, tuki, seuranta
- Suunnitelmallisuus ja kustannusten seuranta
- Yhteistyö
 
Energiatehokkuus rakentuu monesta eri lähteestä:
 
- Energiankulutuksen seuraaminen ja vähentäminen
- Lämmityksen säätely
- Ilmastoinnin säätely
- Toimitilat
 
Energiatehokkuus voi säästää kiinteistön energian kulutusta jopa 30 %! 

 


​​ ​​​​​​​​​​​
Energiatehokkaan kiinteistön huoltoon kuuluu Ekohuolto ja Energiahallinta. Lue lisää palveluistamme!
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​