Ongelmajäte on nyt vaarallinen jäte

L&T jalostaa ongelmajätteestä eli vaarallisesta jätteestä raaka-ainetta teollisuudelle. Tehokas kierrättäminen keventää yrityksen ympäristökuormitusta ja leikkaa jätekustannuksia.

”Onko tämä nyt sitä vaarallista jätettä?”

Jätehuoltoa säätelevät määräykset ovat jatkuvasti muuttuva viidakko, jonka selvittämiseen kaikkien ei kannata käyttää kallista työaikaa. L&T kartoittaa yrityksessä syntyvien vaarallisten jätteiden (entiseltä nimeltäänongelmajäte) syntypaikat, määrät ja laadut.
Tiedon pohjalta asiakkaan tiloihin rakennetaan tarkoituksenmukainen keräysjärjestelmä, joka nopeuttaa työntekoa ja lisää turvallisuutta. Tehokas keräysjärjestelmä leikkaa jätekustannuksia, kun loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrää vähenee.
 

Noudamme ja kierrätämme esimerkiksi:

 • Nestemäiset öljyt ja jäteöljyt
 • Kiinteät öljyiset jätteet ja muut öljyiset jätteet
 • Maalit, lakat, liimat ja liuottimet
 • Lyijyakut ja muut akut 
 • Jarru- ja jäähdytinnesteet sekä kytkinnesteet
 • Hapot, emäkset ja vanhentuneet kemikaalit
 • Aerosolit
 • Lääkkeet
 • Loisteputket
 • Paristot
 • Sähkö- ja elektroniikkaromut eli SER-romut
 
Säännöllisen noutopalvelun lisäksi tarjoamme yksittäisten jäte-erien kierrätyspalveluita kaikenkokoisille yrityksille. L&T myös myy ja vuokraa vaarallisten jätteiden keräysvälineitä - paristonkeräysastioista vaarallisten jätteiden kontteihin.
​​​​​