Energia-asiantuntijat ja ympäristöasiantuntijat

Energianhallinnan asiantuntijamme auttavat ylläpitämään kiinteistöjen arvoa
sekä pitämään ylläpidon kustannukset ja olosuhteet optimaalisella tasolla. Ympäristö-johtamisen saralla autamme toiminnasta syntyvien ympäristövaikutusten ja -kustannusten mittaamisessa, ennakoimisessa ja minimoimisessa. L&T myös kierrättää ja hyöty-käyttää teollisuuden erilaisia jätteitä toteuttaen uusia innovaatioita. Näin on mahdollista keventää ympäristökuormitusta ja leikata jätekustannuksia.

Ympäristöosaaminen on yrityksemme tärkein pääoma. Jaamme sen ilolla.
Autamme yrityksiä mittaamaan, ennakoimaan ja minimoimaan toiminnastaan syntyviä ympäristövaikutuksia ja -kustannuksia sekä johtamaan yrityksen ympäristövastuullisuutta. Ympäristövastuun johtaminen on keskeinen kilpailuetutekijä. Sen tarve korostuu yrityksissä,
jotka haluavat keskittyä ydinliiketoimintaansa.
Lue lisää ympäristöjohtamisesta

Yhden jäte on toisen raaka-aine
L&T ohjaa teollisuuden sivutuotteet ja pilaantuneet maat hyötykäyttöön. Tehokas kierrättäminen säästää rahaa ja luonnonvaroja. L&T rakentaa uusia, ylläpitää toiminnassa olevia sekä sulkee käytöstä poistettuja jätealueita. Jätealueiden rakenteet ovat merkittävä pilaantuneiden maa-ainesten ja teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttökohde.

Johtajan työkaluihin kuuluu faktatieto. Myös energiatehokkaassa kiinteistössä.
Energiatehokkuuden perustana on luonnollisesti laadukas rakentaminen. Silti todellinen energian ja kustannusten säästö tehdään oikeanlaisella ylläpidolla. Energiatehokkuus ei välttämättä tarkoita investointeja, vaan paljon saadaan aikaan päivittäisellä toiminnalla ja järjestelmien tarkkailulla.
Lue lisää energianhallinnasta
 
 
​​